Cuma 6 Muharrem 1446 - 12 Temmuz 2024
Türkçe

Müslümanın duası, dileğinin gerçekleşmesi veya başka bir karşılıkla kabul edilir.

Soru

Kişi, duasında samimiyet göstererek istikameti için yaptığı dua kesin kabul edilir mi? Örnek: Sağlam bir iman talep etmesi veya Ahiretle ile ilgili yaptığı dua kabul edilir mi? Örnek: Firdevs cenneti istemesi.

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Müslüman, duanın kesin olarak kabul edileceğine inanarak dua eder ve kulluk görevini yerine getirir. Bununla birlikte Allah hakkında(Husni zan)  iyimser olur ve kabul olması için gerekli sebepleri yerine getirdikten sonra Allah’a tevekkül eder. Kendini Allah’ın rahmetine ve hikmetine teslim eder. Şüphesiz yüce Allah dünyada kul için en hayırlı olanı bilir ve ahirette de onu kurtarır. Önemli olan insan çok uzun beklese de ümitsizliğe kapılmamasıdır. Aceleci davranarak ben dua ettim fakat duam kabul edilmedi dememesidir. Duanın kendisi, yüce Allah’a özel olarak yapılan bir ibadet şeklidir. Amaçlanan ve istenilen şey duanın kendisidir, sadece kabul edilmesi değildir. Ebu Said el Hudri Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “Herhangi bir Müslüman, günahkâr olmamak ve sıla-i rahimi (akrabalarla münâsebeti) koparmamak sûretiyle Allah’u Teâlâ’ya duâ ederse, Allah şu üç şeyden birini mu­hakkak ona verir: ″Ya onun duâsını çabucak kabul eder veya duâsını onun için âhirette azık yapar veya duâsı nisbetinde ona kötülüklerin gelmesini önler.″ Orada bulunanlar ″Öyleyse çok duâ edelim″ dediklerinde Resûlullah Sallallâhu aleyhi ve sellem: ″Evet, Allah’u Teâlâ duâları daha çok kabul edendir″ buyurdu. (Ahmed 17/213, Elbani sahih demiştir. Elbani terğib ve terhibte sahih demiştir. )

İmam Nevevi bu hadisi “el Ezkar” adlı eserinde şu başlık altında almıştır. “Müslümanın duası talep ettiği şeyin gerçekleşmesi veya başka bir karşılıkla icabet bulur”  (sayfa 401)

İster dünyada olsun ister ahirette; Müslümanın belirli bir isteği, istediği şekilde gerçekleşmeyebilir. Fakat dünyada ve ahirette alternatifi gerçekleşebilir, veya dua kadarıyla dünyada ondan kötülük giderilir. İbn Abdulbir  Rahimehullah geçen hadisle ilgili şöyle der: “Müslümanın duası muhakkak şu üç şekilde kabul edilir. Bunun üzerine  “O da dilerse (kurtulmak için) dua ettiğiniz sıkıntıyı giderir” (Enam 41) ayetin tevili O ister, ve onu zorlayan bir şey yoktur. “Dua eden bana dua ettiği zaman duasını kabul ederim” ayeti ise yukarıda zikredilen Ebu Said’in hadisiyle birlikte zahiri ve genel olarak yorumlanır. Allah ve Rasulu daha iyi bilirler.

Duanın tümü hayırdır. Dua, ibadet ve salih ameldir. Şüphesiz yüce Allah iyi amel işleyenin sevabını zayi etmez. Ebu Hureyre Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre şöyle dedi: Duamın kabul edilmeyeceğinden korkmuyorum, duadan mahrum kalmaktan korkuyorum. Böylece duanın kabul edilmesi; bir söz olarak anlaşıldığına göre yüce Allah, sözünden caymaz. (el Temhi fil muvatta mil el meani vel esenid 10/297-299)

İbn Hacer Rahimehullah şöyle dedi: Her dua edenin duası kabul edilir, fakat duanın kabul olması farklılık gösterir. Bazen dua edildiği şekliyle kabul olur, bazen de başka bir şeyle. Bu konuyla ilgili sahih hadis rivayet edilmiştir.   Tirmizi ve Hakim Ubadete bin Samit’ten rivayetle: “Yeryüzünde bir Müslüman dua ettiğinde mutlaka yüce Allah onun duasını kabul eder veya ondan bir kötülük giderir” İmam Ahmed Ebu Hureyreden rivayetle: “ Ya onun duasını acil bir şekilde kabul eder veya ona saklar” (fethul bari 11/95)

Şeyh İbn Baz Rahimehullah şöyle dedi: “Duanın kabul edilmesinin sebeplerinden biride Allah hakkında olumlu düşünmek, ümitsizliğe kapılmamak ve ısrarcı olmaktır. Bazen bir hikmet gereği dua hızlı kabul görür yine aynı şekilde bir hikmet gereği kabul edilmesi gecikir. Sonuç olarak isteyene istediğinden daha hayırlısı verilir. (Mecmu fetava ibn Baz. 26/122)

Şeyh el Barrak şöyle dedi: Duanın kabul edilmesi/icabet edilmesi ihtiyacın giderilesinden daha genel ve daha kapsayıcıdır. İstenilen şeyin gerçekleşmemesi duanın kabul edilmediği anlamına gelmez. Dua kabul edilmediğinde insanoğlu: duam kabul edilmedi der. Oysa belki yüce Allah ona üç seçenekten birini vermiş. Bu nedenle “ihtiyaçları giderir” ifadesi, “Allah duaları kabul eder” tabirinden daha özeldir. (şerh el akide el tahaviye . 348)

Her ne olursa olsun ister duanın neticesi dünyada verilsin ister geciksin sen, kabul edileceğine kesin inanarak dua etmelisin. Her kim icabet gerekliliğini yerine getirirse yüce Allah’ın keremi ve fazlı ona gerçekleşecektir. Bu konuyla ilgili daha detaylı bilgi için  : (212629) ve (135085) nolu soruların cevaplarına bakınız.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi