Pazartesi 11 Zilhicce 1445 - 17 Haziran 2024
Türkçe

Bir Adam Eşiyle Bir Ramazan Gündüzünde Boşalma Olmadan İlişkiye Girdi

Soru

Bir adam eşiyle bir Ramazan gündüzünde boşalma olmadan ilişkiye girdi. Bunun hükmü nedir? Kadın, bu konuda bilgi sahibi olmadığı takdirde ne gerekir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Ramazan’ın gündüzünde mukim ve oruçluyken cinsel ilişkiye giren bir kişiye ağır keffaret gerekir ki o da köle azad etmektir. Şayet buna imkan bulamazsa o zaman iki ay peş peşe oruç tutması gerekir. Şayet buna da imkan bulamazsa o zaman altmış yoksulu doyurması gerekir. Kadının rızasının bulunduğu durumda kadın da (bu hususta) erkek gibi keffaret yükümlüğüne maruz kalır. Şayet rızası bulunmuyor idiyse o zaman kadın için bir şey gerekmez. Ancak karı koca yolculuk halinde idiyseler o zaman da onlara günah da keffaret de yoktur. Günün kalan kısmında bir şey yeme içmeden geri durmaları da gerekmez. Sadece o günü kaza etmeleri yeterli gelir. Çünkü oruç tutmak onlara mecburi değildir. Aynı şekilde ölme durumuyla karşı karşıya olan bir masumu kurtarmak için orucunu bozan kimse daha sonra aynı gün içersinde cinsel ilişkiye girerse o kimseye bir şey gerekmez. Çünkü bu kimse farz olan bir orucu ihlal etmemiştir.

Kendi beldesindeyken, oruç tutması kendisine gerekli olan bir kimse oruçluyken ilişkiye girmesi durumunda onun üzerine beş husus terettüp eder:

1- Günah işlemiş olur. 2- Orucu bozulmuş olur. 3- (Geri kalan vakitte) yemeden içmeden uzak kalması gerekir. 4- (O günü) Kaza etmesi gerekir . 5- Keffaret gerekir.

Keffaretin delili Ebu Hureyre hadisinde Ramazan’ın gündüzünde hanımıyla ilişkiye giren adam hakkında gelen hadiste geçen olaydır. Bu adam oruç tutmaya da fakir doyurmaya da güç yetirememişti; ondan keffaret düşmüştü. Çünkü Allah bir kimseyi gücünün üstünde bir şeyle sorumlu tutmaz. Güç yetirememe durumunda vacip olması söz konusu değildir. İlişki devam edip gerçekleştiği müddetçe boşalmanın olması veya olmaması arasında bir fark yoktur. Şayet bir kimse ilişkiye girmediği halde boşalırsa (yukarıdakinin) zikredilenin aksine ona keffaret gerekmez. Ancak o kimse günaha girmiştir, onun (geri kalan vakitte) yeme içmeden uzak durması ve o günü kaza etmesi gerekir.

 Allah en iyisini bilir.

Kaynak: Fetevâ el-Câmia li’l-Mer’eti’l-Müslime, 1/348.