Cumartesi 14 Muharrem 1446 - 20 Temmuz 2024
Türkçe

Adet Döneminde Olan Kadın, Güneş Tutulmasında Ne Yapar

Soru

Şer’i bir mazaret durumunda olan kadın, güneş tutulması namazı esnasında ne yapar?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Güneş veya ay tutulması sırasında Müslümana düşen görev; namaz, zikir, dua, istiğfar, sadaka vb. salih amelleri yapmaya hemen koşmasıdır.

Ebu Mesud el Ensari Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “Şüphesiz ki güneş ile ay Allah'ın âyetlerinden iki âyettirler. Allah, onlarla kullarını korkutur. Onlar, insanlardan hiç bir kimsenin ölümü için tutulmazlar. Bu gibi âyetlerden bir şey gördünüzmü hemen namaz kılın ve Allah'a duâ edin. Tâ başınıza gelen hâl açılıncaya kadar (bunlara devam) edin.)” (Buhari 1041, muslim 911)

Ebu Musa Radiyallahu anhu şöyle dedi: Güneş tutulması üzerine Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem kıyametin kopmasından korkarak telâşla yerinden kalktı ve mescide geldi. Hiç bir namazda yaptığını görmediğim en uzun kıyam rükû' ve sücûd ile namaz kıldı. Sonra şöyle buyurdu:

— Şüphesiz ki Allah'ın gönderdiği bu alâmetler hiç bir kimsenin hayâtı ve ölümü için meydana gelmez. Lâkin, Allah onları kullarını korkutmak için gönderir. Şu hâlde siz bu alâmetlerden bir şey görürseniz endişeli bir şekilde hemen Allah'ın zikrine, Allah'a duâ ve istiğfâr'a sarılın.” (Buhari 1059, Muslim 912)

İbn Battal Rahimehullah şöyle dedi:

Buhari bu hadisi, Güneş tutulmasında yapılan zikir başlığı altında zikretmiştir. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem dua ve istiğfarı emrettiği gibi namaz kılmayı da emretmiştir. Bu bağlamda sadece namaz kılmak istenmemiştir. Bilakis Allah’a yaklaştıracak namaz, dua ve istiğfar gibi salih amelle istenmiştir. (şerh sahih el Buhari, ibn Battal 3/32)

Kadın bu konuda erkek gibidir. Çünkü ifade geneldir. Erkek için meşru olan namaz, dua, istiğfar ve sadaka gibi salih ameller kadın için de meşrudur. Şayet kadında namaza engel olan şer’i bir mazaret bulunursa diğer sadaka, dua, zikir ve istiğfar gibi salih amelleri işler. Daha fazla bilgi için (26753 ) nolu sorunun cevabına bakınız.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi