Pazartesi 9 Muharrem 1446 - 15 Temmuz 2024
Türkçe

“Falan kişinin namazı kabul olmaz” demek, Allah’ın yerine yemin etmek sayılır mı?

Soru

“Falan kişinin namazı kabul olmaz” demek, Allah’ın adına yemin etmek/hüküm vermek sayılır mı?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi:                                                                                    

Bilindiği gibi namazın bir rüknünü terk etmek, bir şartını yerine getirmemek, namazı bozan bir şeyi yapmak vb. olumsuz durumlarda namazın kabul olmadığını söylemek din ve ilim gereğidir. Aynı şekilde vaktinden önce namaz kılmak, Fatihasız namaz kılmak, Ramazan orucunda yiyecek yemek veya içmek vb. eylemler şer’i açıdan ibadetleri geçersiz kılar ve kesin bir şekilde kabul edilmediğini söylemek zorundayız. Ancak namaz kılan kimse, namazın tüm şartlarını ve rükünlerini yerine getirir ve görünüşte namazı geçersiz kılacak bir eylem yapmadığı takdirde hiç kimse onun namazının makbul veya kabul edilmediğini söyleyemez. Çünkü şahsın içinden geçirdiği ihlas ve kulluk duygularını ancak yüce Allah bilir.

Daimi Fetva Kurulu alimleri şöyle demiştir: “İbadetin kabul edilmesi veya edilmemesi Allah’tan başka kimsenin bilmediği gaybi konulardan biridir.” (Daimi Fetva Kurulu 12/195)

Bir şahsın “Falan kişinin namazı makbul değildir” sözü, şayet söz konusu olan şahıs namazını geçersiz kılan bir şey yaptığını gördüğü için söylemişse örnek namazı abdestsiz kılmış veya namazın bir rüknünü yerine getirmemiş veya namazı bozan bir şey yaptığı için söylemişse bu durumda sözü haklı olup bir sakıncası yoktur.

Ancak namazı geçersiz kılan bir şey görmediği halde sadece bir şahsın bir kötülük, günah veya çirkin bir eylem yaptığını gördüğü için namazının makbul olmadığını söylerse bu haram olup caiz değildir. Aynı zamanda Allah adına söz söylemek ve hüküm vermektir. Zira namazın kabul olup olmaması sadece Allah’ın bilgisi dahilindedir. Allah adına konuşmak büyük günahlardandır. Ancak bu Allah adına yemin etmek olarak sayılmaz.

Cündüb İbn Abdillah -radıyallahu anh-’dan gelen rivayete göre Rasûlullah- sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: «Bir adam, Allah’a yemin olsun ki falan kimseyi Allah bağışlamaz, dedi. Bunun üzerine yüce Allah: "Falan kimseyi bağışlamayacağıma dair kim benim adıma yemin etti? Ben onu bağışladım, senin amelini boşa çıkardım." buyurdu.» (Muslim 2621)

Allah katında amallerin kabulü için gerekli koşullarla ilgili detaylı bilgi için (14258 ) nolu sorunun cevabına bakınız. Ayrıca daha detaylı bilgi için (8596 ) ve (81874 ) nolu soruların cevaplarına bakınız.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi