Pazartesi 16 Muharrem 1446 - 22 Temmuz 2024
Türkçe

Ramazan\'da unutarak yemek, oruca bir zarar vermez

Soru

Ramazan'ın gündüzünde unutarak yiyen veya içen kimsenin hükmü nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Ona bir şey gerekmez ve orucu sahihtir.

Çünkü Allah Teâlâ Bakara sûresinin sonunda şöyle buyurmuştur:

... رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا... [ سورة البقرة من الآية: 286 ]

"Rabbimiz! Unutur veya hata edersek bizi sorumlu tutma." (Bakara Sûresi: 286)

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'den sahih olarak rivâyet olunduğuna göre Bu söz üzerine Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

"Nitekim öyle yaptım (sorumlu tutmadım)."

Ebu Hureyre'den -Allah ondan râzı olsun- sâbit olduğuna göre, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ. [ متفق عليه ]

"Kim, oruçlu olduğunu unutarak yer veya içerse, orucunu tamamlasın. Zirâ onu ancak Allah yedirmiş ve içirmiştir." (Buhârî; "Oruç kitabı", 'Unutarak yer ve içerse bâbı', hadis no: 1933. Müslim; "Oruç kitabı", 'Unutarak yiyen ve içen kimse bâbı', hadis no: 1155)

Aynı şekilde bir kimse unutarak eşiyle cinsel ilişkiye girse, âlimlerin iki görüşünden en doğru olanına göre, yukarıda âyet-i kerime ve şu hadis-i şerif gereği orucu sahihtir.

Aynı şekilde bir kimse unutarak eşiyle cinsel ilişkiye girse, âlimlerin iki görüşünden en doğru olanına göre, yukarıda âyet-i kerime ve şu hadis-i şerif gereği orucu sahihtir.

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلاَ كَفَّارَةَ.[ أخرجه الحاكم وصححه وحسنه الألباني في صحيح الجامع ]

"Kim, oruçlu olduğunu unutarak orucunu bozarsa, kendisine ne kaza, ne de keffâret gerekir." (Hâkim rivâyet etmiş ve hadis sahihtir, demiştir. Elbânî ise, "Sahihu'l-Câmi"; hadis no: 6070'te hadisin hasen olduğunu belirtmiştir.)

Bu lafız, -oruçlu kimse unutarak yaptığı zaman-, hem cinsel ilişkiye girmeyi (cimâyı), hem de orucu bozan diğer şeyleri kapsar.

Bu, Allah Teâlâ'nın, kullarına olan bir rahmeti, onlara bir lütuf ve ihsanıdır. Bundan dolayı O'na hamd ve şükrederiz.

Kaynak: Mecmû'u Fetâvâ İbn-i Baz; c: 4, s: 193