Pazar 15 Muharrem 1446 - 21 Temmuz 2024
Türkçe

Namaz kılmayanın yerine namaz kılmak câiz midir?

Soru

Âilede namaz kılmayan birisi varsa ve ona namaz kılmasını nasihat ettiğim halde bunu yapmamışsa, onun yerine namaz kılabilir miyim? Çünkü ben, onun namaz kılmayacağını çok iyi biliyorum.

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Namaz, İslâm'ın rükünlerinden birisidir. Namaz, edâ etmekle mükellef olan kimseden başkasından sahih olmaz. Namazı terk etmek, dînden çıkaran küfürdür.

Bu konuda (2182) nolu sorunun cevabına bakabilirsiniz.

Namaz kılmayan başka birisinin yerine namazı edâ etmeniz câiz değildir.Bu, üzerinde ittifak edilen ve âlimler arasında hiçbir görüş ayrılığı olmayan hükümdür.

İbn-i Kudâme -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Namaz, oruç ve hadesten taharet gibi bedensel ibâdetlerde vekâlet (başkasının adına yapılması) câiz değildir. Çünkü bunlar, sahibinin bedeniyle yapılan ibâdetlerdir. Dolayısıyla bu ibâdetleri başkası yerine getiremez. Ancak adak orucu, (yerine getirmediği zaman) ölünün yerine yerine getirilir. Fakat vekâletle değildir. Çünkü bu konuda vekil tayin edilmemiştir ve başkasını da vekil tayin etmemiştir." ("el-Muğnî"; c: 5, s: 207)

Namazı terk eden bu kimseye nasihat etmeye devam edin, onu namaza teşvik edin ve onu Allah'ın azabıyla korkutun. Umulur ki Allah Teâlâ faydalı bir sözle onun gönlünü açar.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi