Pazartesi 9 Muharrem 1446 - 15 Temmuz 2024
Türkçe

Abdest uzuvlarında donmuş kanın hükmü

Soru

Yaraların üzerinde donan kan, abdest alırken giderilmesi gereken hususlardan mı?

Yaranın iyileştiğinden emin olmadığım için yaranın kabuğunu alamıyorum. Yaranın iyileştiğinden emin olduğum halde yara kabuğunu gidermediğim halde kıldığım namaz geçerli mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Yara üstünde kalan kan izi, basit ve affedilen bir husustur. Özellikle sürekli yaralanan kimse için bu geçerlidir. Haşiye el bacuri ala bin Kasim 1/51 “ vücudun üzerinde bulunan kir vb. engelleri gidermek vaciptir. Şayet vücuttan ayırması mümkün değilse yara kabuğu vb. durumlarda zararı yoktur. Çünkü vücuttan bir parça sayılır. Kolay olsa dahi onu gidermek vacip değildir.

Metali ulunnehy 1/116 “suyun ulaşmasını engellese dahi tırnak altında veya burunda küçük çapta kirin bulunmasının zararı yoktur. Şayet bu durumda abdest geçerli olmasaydı Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem bunu izah ederdi. Aynı şekilde küçük miktarda hamur veya kan bu hükme ilhak edilir. Aynı şekilde çatlaklarda bulunan düşük miktarda kirler affedilir. 

Bu küçük miktarların affedilmesinin sebebi genellikle bundan sakınmak zor olduğu içindir. Ayrıca insanın vesveseye düşmemesi için bu tür küçük takıntıları önemsemesi gerekir.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi