Cumartesi 9 Zilhicce 1445 - 15 Haziran 2024
Türkçe

Abdestin Farzları Ve Sünnetleri

Soru

Abdestin farzları, vacipleri ve sünnetleri nelerdir?

Allah’a hamd olsun.

Birincisi: Abdestin farzları ve rükünleri altıdır:

1-Yüzü yıkamak (ağız ve burun dahildir)

2-Dirseklere kadar elleri yıkamak

3-Başı meshetmek

4-Topuklara kadar ayakları yıkamak

5-Abdest farzları arasında sıralama

6-Aralıksız yapmak (uzuvları yıkama sırasında uzun bir süre beklememek)

Yüce Allah şöyle dedi: “Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve -başlarınıza mesh edip- her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın.” (Maide/6)

(El Ravdulmurabba maa Haşiyet İbn Kasım 1/181-188)

Şeyh İbn Useymin Rahimehullah şöyle dedi:

Burada Abdestin farzlarından maksat abdestin rükünleridir. Böylece biliyoruz ki alimler farklı ibareler kullanabilir. Bazen rükünleri farz, bazen de farzlara rükün diyebilirler. (el Şerhulmumti /1-183)

Daha önceden ilim ehli cumhuruna göre farz ve vacip aynıdır. 

Abdestin farzları; rükünleri olduğu gibi vacipleridir. Bunlar olmadan abdest geçerli olmaz. Sadece isimlendirme farklıdır.

Besmele, İmam Ahmed’e göre vaciptir ancak alimlerin cumhuruna göre sünnet olup vacip değildir. Daha fazla bilgi için (21241) nolu sorunun cevabına bakınız.

İkincisi:

Abdestin sünnetleri çok sayıda olup Şeyh Salih el Fevzan şöyle dedi:

Abdestin sünnetleri:

1-Misvak kullanmak. Ağza su verilirken kullanılır, böylece Kur’an okumak ve dua etmek için ağız temiz ve hazır hale getirilir.

2-Yüzü yıkamadan önce abdestin başında elleri üç defa yıkamak. Çünkü bu konuda hadisler mevcut olup eller, suyun diğer uzuvlara taşıyan organdır bu nedenle abdestin aşamalarında temizliği sağlamak için ellerin temizliği önemlidir.

3-Yüzü yıkamadan önce ağza ve buruna su vermek. Zira hadislerde bu uzuvlarla başlanmış. Oruçlu olmadığı müddetçe ağız ve burun detaylıca yıkanır.

4-Sık olan sakalı su ile ovalamak. El ve ayak parmakların arasına iyice su vermek.

5-El veya ayak yıkandığında sağ uzuvla başlamak.

6-el, yüz ve ayakların yıkama işlemini birden fazla üç defaya kadar yapmak. (el Mulahhas el Fıkhi 1/44-45)

Alimlerin cumhuruna göre kulakları meshetmek sünnetir. Ancak İmam Ahmed bunun vacip olduğunu savunur. (115246 ) nolu sorunun cevabına bakınız.

Abdestten sonra “Ey Allah’ım! Sana hamdederek, seni tüm noksanlıklardan tenzih ederim. Senden başka hakkıyla ibadet olunan hiçbir ilah olmadığına şehadet ederim. Senden bağışlanma diler ve sana tövbe ederim. Şehadet ederim ki Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O, birdir, hiçbir ortağı yoktur. Ve (yine) şehadet ederim ki, Muhammed onun kulu ve elçisidir.

 “Allah’ım! Beni tövbe edenlerden kıl, beni temizlenen / arınan kimselerden eyle.”

Abdestin eksiksiz detaylarını öğrenmek için  (11497 ) nolu sorunun cevabına bakınız.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi