Çarşamba 11 Muharrem 1446 - 17 Temmuz 2024
Türkçe

Duhâ namazının vakti

Soru

İşrak namazı ile Duhâ namazı için uygun vakit nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

İşrak namazı, Duhâ namazının kılındığı ilk vakittir. Dolayısıyla iki farklı namaz değildir. Güneş doğduktan ve yükseldikten sonra kılındığı için İşrak namazı diye adlandırılmıştır.

Değerli âlim Abdulaziz b. Baz -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"İşrak namazı; Duhâ namazının kılındığı ilk vakittir." ("Mecmû'u Fetâvâ İbn-i Baz"; c: 11, s: 401)

Duhâ namazının vakti, güneşin doğuşundan başlar, öğle namazının öncesine kadar yükselmesine kadar devam eder.

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn -Allah ona rahmet etsin- Duhâ namazının vaktini; "güneş doğduktan onbeş dakika sonra başlar, öğle namazından on dakika önce sonra erer" şeklinde takdir etmiştir. ("eş-Şerhu'l-Mumti'"; c: 4, s: 122)

Bütün bu vakitler, Duhâ namazının vaktidir.

Duhâ namazı için en fazîletli vakit; güneşin sıcaklığının şiddetlenmesinden sonraki vakittir.

Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

صَلاةُ الأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ. [ رواه مسلم ]

"Evvâbin namazını, sıcaktan deve yavrularının ayaklarının (toynaklarının) yandığı zamandır." (Müslim; hadis no: 748)

Hadiste geçen "Fisâl" kelimesi, deve yavruları demektir.

"Termedu" kelimesi ise, güneş sıcaklığının şiddetlenmesi demektir." ("Mecmû'u Fetvâvâ İbn-i Baz"; c: 11, s: 395)

Âlimler, Duhâ namazının vaktini, gündüzün dörtte birlik yani güneşin doğuşu ile öğle namazı arasındaki sürenin yarısı olarak takdir etmişlerdir." Bkz: (Nevevî; "el-Mecmû'"; c: 4, s: 36. "el-Mevsûatu'l-Fıkhiyye"; c: 27, s: 224)

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi