Perşembe 14 Zilhicce 1445 - 20 Haziran 2024
Türkçe

Oruçlunun göz damlası kullanmasının hükmü

Soru

Göz damlasının tadı boğaza kaçarsa, oruç bozulur mu? Eğer orucu bozuyorsa, gündüz göz damlasını koyduktan sonra uyudum ve onu yutup yutmadığımı bilmiyorum. Bu durumda hüküm nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

İslâm âlimleri, göz damlasının orucu bozup-bozmadığı konusunda görüş ayrılığına düşmüşlerdir.

Şeyhulislâm İbn-i Teymiyye -Allah ona rahmet etsin- ve İbn-i Useymîn'in -Allah ona rahmet etsin- tercih ettiği görüş, göz damlasının orucu bozmadığı yönündedir.

Nitekim değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Şeyhulislâm İbn-i Teymiyye -Allah ona rahmet etsin-, tadı boğaza ulaşsa bile, sürmenin orucu bozmayacağı görüşüne varmış ve şöyle demiştir:

-Bu, yemek ve içmek olarak adlandırılmaz, yemek ve içmek anlamına da gelmez. Yemek ve içmekte hâsıl olan şey, sürmede hâsıl olmamaktadır. Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'den, sürmenin orucu bozduğuna dâir hiçbir açık hadis gelmemiştir. Aslolan; sürmenin orucu bozmamasıdır ve oruç ibâdetini bozduğunu belirten bir delil olmadıkça da o ibâdetin kusursuz olduğudur.

Şeyhulislâm İbn-i Teymiyye'nin -Allah ona rahmet etsin- görüşü, doğru olan görüştür. İnsan, sürmenin tadını boğazında bulsa bile, orucu bozulmaz.

Şeyhulislâm İbn-i Teymiyye'nin -Allah ona rahmet etsin- tercih ettiği görüşe göre bir kimse, oruçlu iken gözlerine damla koyar da göz damlasının tadını boğazında bulursa, bununla da onun orucu bozulmaz." (eş-Şerhu'l-Mumti', c: 6, s: 382)

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi