Salı 17 Muharrem 1446 - 23 Temmuz 2024
Türkçe

Ramazan ayı gündüzünde açıkça orucu yiyen kişilere karşı davranma şekli

Soru

Bünyesinde Yahudilerin de bulunduğu bir firmada kamyon şoförü olarak çalışmaktayım, çalışanlardan biri Müslüman olmasına rağmen oruç tutmadığı gibi her sabah fabrikaya geldiğinde sigara içiyor ve oruç tutmayanlara kahve ikram etmektedir. Bunun gibi kişilere karşı tavrım nasıl olmalı? Onun selamını almalı mıyım? Nasıl nasihat etmek gerekir? Şayet nasihatı kabul etmezse onunla nasıl davranmalıyım?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

,

Birincisi: sizin yapmanız gereken o şahsa Ramazan ayında oruç yemenin vehametini anlatmaktır. Zira mazeretsiz oruç yemek büyük günahlardandır. Bununla birlikte büyük günah işlerken başka bir büyük günah işlemektedir: O da günahı açıkça yapmasıdır. Günahı küçümsemek, gizlememek, kalbinde o ibadete karşı saygı olmadığını göstermektedir. Bu davranış başkalarında bu eylemi daha kolay yapmasına, müminlerin kalplerine nefret ve düşmanların sevinmesine neden olmaktadır.

Ebu Hureyre Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre şöyle dedi: Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in şöyle dediğini işittim:

"Ümmetimin hepsi affa mazhar olacaktır, günahı alenî işleyenler hariç. Allah örttüğü halde kişinin geceleyin işlediği kötü bir ameli sabah olunca O: "Ey falan, bu gece ben şu şu işleri yaptım!" der. Böylece o, geceleyin Allah kendini örtmüş olduğu halde, sabahleyin, üzerindeki Allah'ın örtüsünü açar. İşte bu, günahı alenî işlemenin bir çeşididir." (Buharî/5721; Müslim/2990)

Gündüz vaktinde Allah’tan utanmayan ve günah işlemekten çekinmeyenin durumu nasıl olacak!?

İkincisi:

Nasihat şekli: şüphesiz o şahsın üzerinde bir yetkiniz bulunmadığı görülmektedir. Bu durumda yumuşak dille Allah’ı hatırlatmanız ve yüce Rabbimizin azabından korkutmanız gerekir. Ayrıca kalbin Allah’a inanmanın kanıtı yüce Allah’ın emirlerine saygı durmak ve haram kıldığından sakınmakla olduğunu açıklamanızdır. yüce Allah şöyle buyurdu:

“Bu böyle. Kim Allah’ın hükümlerine saygı gösterirse, bu, Rabbi katında kendisi için bir hayırdır. Haramlığı size okunanların (bildirilenlerin) dışında bütün hayvanlar size helâl kılındı. Artık putlara tapma pisliğinden kaçının, yalan sözden kaçının. Allah’a yönelen, O’na ortak koşmayan kimseler (olun). Kim Allah’a ortak koşarsa, sanki gökten düşmüş de kendisini kuşlar kapışıyor veya rüzgâr onu uzak bir yere sürüklüyor gibidir. Bu böyle. Her kim de Allah’ın nişanelerini (kurbanlıklarını) yüceltirse, şüphesiz ki bu kalplerin takvasından (Allah’a karşı gelmekten sakınmasından)dır.” (Hacc/30-32)

Şayet bu nasihatlarınız fayda vermez, sizden yüz çevirir ve Allah’ın ayetlerini küçümserse bu durumda ondan uzak durmanız, onunla konuşmamanız, selam vermeyip onun selamını almamanız meşru olur. Özellikle söz konusu günahı işlediği vakitlerde irtibatı kesmeniz ve onunla oturmamanız daha faydalı olacaktır. Belki bu davranışınız onun bu günahtan vazgeçirmesine ve tövbe etmesine neden olabilir. Geri kalan ilişkiniz iş gereği ve zaruret dahilinde devam edebilir.

Onunla ilişkinizi kesmeniz kendinize, dininize ve şeriatın hakim olmadığı bir ülkede yaşadığınızdan dolayı size olumsuzluğa neden olacaksa kendinizden zararı def etmek amacıyla onunla iyi geçinmenizde bir sakınca yoktur. Ancak bununla birlikte elinizden geldiğince kötülüğü inkar etmeniz gerekir. Daha detaylı bilgi için (83581) nolu sorunun cevabına bakınız.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi