Cumartesi 21 Şaban 1445 - 2 Mart 2024
Türkçe

Camiye bağışladığı su şişelerinden su içebilir mi?

Soru

Sadaka niyetiyle verilen şeyleri kullanmanın hükmü nedir? Camiye bir takım koku ve su şişeleri bağışladım, camide bulunduğum zamanlarda o bağışladığım koku ve suları kullanıyorum, bunun şer’i hükmü nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Cami ve mescitlere yapılan vakıf ve bağışlar, vakfeden veya bağışlayan kişinin koyduğu şartlara göre kullanılır.

Bunun üzerine vakfeden kişi, diğer Müslümanlar gibi camiden ve içerisinde bulunan diğer su vb. hizmetlerden faydalanabilir.

Osman bin Affan Radiyallahu anhu Medine’de vakfettiği kuyudan diğer Müslümanlar gibi faydalanırdı.

Osman bin Affan Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre şöyle dedi: Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “Rûme Kuyusu’nu, cennette ondan daha hayırlısını kazanmak üzere kim satın almak ve kendi kovasını Müslümanların kovalarıyla eşit kılmak ister?” Osman: ben satın alıyorum dedi.” Tirmizi/3703.

Bu hadise göre insan vakfettiği şeyi kullanabileceğine dair bir delildir.

İbn Battal Rahimehullah şöyle dedi: Her kim bir kuyu vakfederse içeceğini şart koşmasa da o kuyudan içebilir. ( Şerh Sahih el Buhari 6/492)

Böylece mescide su şişelerini bağışlayan kimsenin amacı, namaz kılanların faydalanmasıdır. Bu durumda bağışlayan kişi namaz kılanlardan biri olduğuna göre sudan veya diğer vakfedilen hizmetlerden faydalanması caizdir.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi