Çarşamba 18 Muharrem 1446 - 24 Temmuz 2024
Türkçe

Kanın çıkması abdesti bozar mı?

Soru

Kanın abdesti bozup-bozmadığını lütfen sizden öğrenmek istiyorum.

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Fercin dışında başka bir yerden kanın çıkmasıyla abdestin bozulduğuna dâir abdesti bozan şer'î bir delil bilmiyorum. Aslolan kanın çıkmasının, abdesti bozmamasıdır. Çünkü ibâdetler, deliller üzerine binâ olunmuştur.Hiç kimsenin, delilsiz olarak şu ibâdet meşrûdur deme hakkı yoktur ve bu, câiz de değildir.

Bazı ilim ehli, fercin dışında, vücudun başka bir yerinde örfî olarak çok sayılan kan çıkarsa, abdestin bozulacağı görüşüne varmışlardır.

Bir kimse abdest aldıktan sonra vücudundan çok kan çıkarsa, ihtiyatlı olan ve âlimler arasındaki ihtilaftan çıkmak için abdest alırsa, güzel olur.

Nitekim Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur

دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لا يَرِيبُكَ. [ رواه النسائي والترمذي والحاكم ]

"Sana şüphe veren şeyi bırar, sana şüphe vermeyen şeyi al." (Nesâî; 8/328. Tirmizş; 7/221. Tuhfetu'l-Ahvezî. Hâkim; 2/13 ve 4/99.)

Bu konuda (2570) nolu sorunun cevabına bakabilirsiniz.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: "İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Fetvâları", c: 5, s: 261