Çarşamba 18 Muharrem 1446 - 24 Temmuz 2024
Türkçe

Müslümanın Gayri Müslüm İle Evlenmesi Ve Tersi

Soru

Müslüman bir kimse, evlilikten sonra da Müslüman olmayacak birisiyle evlenmesi caiz mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Müslüman bir erkek, Hristiyan veya Yahudi bir kadınla evlenmesi caizdir. Bunların dışında Müslüman olmayan her hangi bir kadınla evlenemez. Yüce Allah şöyle dedi:
“Bu gün size temiz ve hoş şeyler helâl kılındı. Kendilerine kitap verilenlerin yiyecekleri size helâl, sizin yiyecekleriniz de onlara helâldir. Mümin kadınlardan iffetli olanlarla, daha önce kendilerine kitap verilenlerden olan iffetli kadınlar da, mehirlerini vermeniz kaydıyla; evlenmek, zina etmemek ve gizli dost tutmamak üzere size helâldir.” (Maide 5)

İmam Taberi bu ayetin tefsirinde şöyle dedi: “daha önce kendilerine kitap verilenlerden olan iffetli kadınlar da..”  yani: ehli kitap olan özgür kadınlar, onlar Tevrat ve İncil’e inanan Yahudi ve Hristiyanlardır. Ey Muhammed’e inanan Arap ve diğer topluluklar bu kadınlarla evlenebilirsiniz. “mehirlerini vermeniz kaydıyla” (Tefsir taberi 6/104)

Bu bağlamda Müslüman; ateşperest, komünist, putperest vb. kadınlarla evlenemez.

Bu konuda delil şudur: “

“İman etmedikleri sürece Allah’a ortak koşan kadınlarla evlenmeyin. Allah’a ortak koşan kadın hoşunuza gitse de..” (Bakara/221) Müşrik kadın, taşlara tapan putperesttir.

Müslüman kadın ise kesinlikle Yahudi, Hristiyan veya her hangi bir kafirden evlenmesi helal değildir. Müslüman bir kadın ile Yahudi, Hristiyan, Ateşperest, Kominist, Putperest vb. gayri müslimler evlenemez.

Bu konuda delil:

“İman etmedikleri sürece Allah’a ortak koşan erkeklerle, kadınlarınızı evlendirmeyin. Allah’a ortak koşan hür erkek hoşunuza gitse de; iman eden bir köle, Allah’a ortak koşan bir erkekten daha hayırlıdır.” (Bakara 221)

İmam Taberi şöyle dedi:

“İman etmedikleri sürece Allah’a ortak koşan erkeklerle, kadınlarınızı evlendirmeyin. Allah’a ortak koşan hür erkek hoşunuza gitse de; iman eden bir köle, Allah’a ortak koşan bir erkekten daha hayırlıdır.” Yani yüce Allah mümin kadınlara bir müşrik erkekle evlenmesini haram kılmıştır. Hangi tür şirke sahip olursa olsun hüküm aynıdır. Ey müminler kadınlarınızı müşriklerle evlendirmeyin bu haramdır. Şayet Allah’a peygambere inanan mümin bir köle ile evlendirirseniz, soylu ve görünüşünü beğendiğiniz bir müşrikle evlendirmekten daha hayırlı olacaktır.

Katede ve Zuhri şöyle dedi: “Müşrikleri evlendirmeyin” yani bir Yahudi’ye, Hristiyan’a bir müşrike senin dinin dışında bir kişiyle evlendirmen helal değildir. (Tefsir Taberi 2/379)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi