Pazar 15 Muharrem 1446 - 21 Temmuz 2024
Türkçe

Halı, necasetten nasıl temizlenir? Su dökmeden kuruyan necasetin hükmü nedir?

Soru

Halıya bir necaset bulaştığında halı necasetten nasıl temizlenir? Necaset kurursa ne yapmak gerekir? Bu durumda halı necis sayılır mı? Necaset üzerindeyken Kur’an-ı Kerim okunabilir mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

,

Necaset halı gibi büyük döşeme gereçlerine bulaştığında bu büyük eşyaların temizliği necaset bulaşan bölgeye su dökmekle yapılır. Su, necaseti kapladıktan sonra sünger ve benzeri şeylerle suyu çekilir, bu şekilde necasetin izi kalmayacak şekilde giderilirse necis bölge tahir/temiz olur. Şayet necaset yok olmazsa ihtiyaca göre işlem iki veya üç defa tekrarlanır. Necasetin kendisi yok olmasıyla birlikte necaset renginin kalmasında bir sakınca yoktur. Zira Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem, adet kanıyla ilgili şöyle demiştir: “Su yeterlidir, izi zarar vermez” İmam Ahmed 8412. Elbani sahih demiştir.

Nevevi Rahimehullah şöyle dedi: Necasetin bertaraf edilmesi konusunda vacip olan şey, arındırmaktır. Şayet necaset, sidik vb. gibi gözle görülmeyen bir unsur ise bir defa yıkamak vaciptir daha fazlası vacip değildir. Fakat daha fazlası yıkamak mustehaptır. Nitekim Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu: “Biriniz uykusundan uyandığı zaman elini üç defa yıkamadan elini bir kaba sokmasın”

Necaset kan gibi gözle görülen bir unsur ise, bunu mutlaka gidermek gerekir. Necaset giderildikten sonra da iki veya üç defa yıkamak mustehaptır. (Muslim Şerhi)

Daimi Fetva Kuruluna (5/364) şöyle soruldu: Şüphesiz insanlar artık ev döşemelerinde büyük boyutlu halı ve koltuklar kullanmaktadırlar, söz konusu mobilya veya halılara çocuk işediği zaman necaset yerine sadece su dökmek yeterli mi?

Cevap: Şayet işeyen bebek henüz yemek yememiş ise su dökmekle necaset ortadan kalkar. Böylece halıyı çıkarmak veya sıkmak gerekmez. Zira Buhari ve Muslim’de Enes Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre şöyle dedi: “ Bir Göçebe Mescitte işedi bunun üzerine Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem necasetin üzerine bir kova su dökülmesini emretti”.

Şeyh İbn Useymin Rahimehullah’a şöyle soruldu: “Büyük halıların necaseti nasıl bertaraf edilir?

Cevap: Necaset yer kaplayan bir unsur ise İlk önce necaset giderilir. Şayet kuru ise alınır. Eğer sidik gibi sıvı ise sünger gibi malzemelerle çekip gidermeye çalışılır. Daha sonra eser kalmayıncaya kadar üzerine su dökülür. Sidik gibi necasetlerde işlem iki veya üç defa tekrarlanabilir. Sıkma işlemi ise vacip değildir. Fakat necaset, yıkanacak eşyanın içine girmiş ve giderilmesi sıkma işlemi gerektiriyorsa bu durumda sıkmak da vacip olur.  (fetava nur ala derb)

Halının üzerine düşen necaset köpekten meydana gelmiş ise bu durumda necaset bulaşan yeri yedi defa yıkamak vaciptir. Bu konuda daha detaylı bilgi için (41090) nolu sorunun cevabına bakınız.

İkincisi: Şayet necaset kuruyup hiçbir şekilde renk, tat ve koku gibi eser kalmazsa bu durumda alimler farklı görüşler belirtmiştir. Tercihli görüşe göre bu durumda su kullanımı vacip değildir. Çünkü necasetin özelliği kaybolmasıyla hükmü de ortadan kalkar. Dolayısıyla necaset hava, güneş veya rüzgara maruz kalarak yok olursa necasetin hükmü kalkmış olur.

Şeyh İbn Useymin Rahimehullah’a şöyle soruldu: “Yer, güneşin etkisiyle sidik necasetinden temiz olabiliyor, peki bu temizlenme güneşin kendisiyle olur yoksa sadece kurumasıyla mı? Aynı şekilde evdeki halılar ister yere yapışık olsun ister olmasın bu hükme tabi olabilir mi?

Cevap: Yerin sadece güneş veya rüzgarla kuruması yetmez bilakis necasetin eseri ve şekli kaybolması gerekir.

Bu bağlamda şunu diyebiliriz: Şayet bir yere sidik bulaşır ve kurursa fakat sidiğin şekli ve izi yerin üzerinde mevcut ise kurumasıyla temiz olmaz. Ancak bir müddet geçmesiyle izi kaybolursa bununla temiz sayılabilir. Çünkü necasetin kendisi her hangi bir etkenle ortadan kaybolursa tahir hükmü verilebiliyor.

Yere yapışık veya yapışık olmayan halılar ise kesinlikle üzerine su dökmekle yıkanması ve süngerle kurutulması gerekir. İşlem necasetin izi kayboluncaya kadar iki veya üç defa tekrarlanır. (Nur ala Derb) daha detaylı bilgi için (145695) nolu sorunun cevabına bakınız.

Üçüncüsü: Cenabetli olan bir kimsenin Kur’an’dan veya ezberinden bir şey okuması caiz değildir. daha detaylı bilgi için (10984) nolu sorunun cevabına bakınız.

Bununla birlikte Müslüman cenabetli olduğu zaman ona necasetli denmez. Bilakis Müslüman her zaman temizdir. Zira Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu: “Şüphesiz Mümin olan kimse necis olmaz” (Buhari 275, Muslim 271)

Şayet bir kimsenin bedenine bir necaset bulaşırsa bu necaset onun abdestini bozmadığı gibi Kur’an okuması da caizdir. Bu konuda daha detaylı bilgi için  (10672) nolu sorunun cevabına bakınız.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi