Perşembe 7 Zilhicce 1445 - 13 Haziran 2024
Türkçe

Muharrem ayında çokça nafile orucu tutmanın fazileti

Soru

Muharrem ayında çokça oruç tutmak sünnet mi? Bu ayın diğer aylardan farklı bir özelliği var mı?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Muharrem ayı hicri ayların ilki olup Allah’ın haram kıldığı dört aydan biridir. Yüce Allah şöyle buyurdu: “Şüphesiz Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında, Allah katında ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte bu, Allah’ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin. Fakat Allah’a ortak koşanlar sizinle nasıl topyekûn savaşıyorlarsa, siz de onlarla topyekûn savaşın. Bilin ki Allah, kendine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir.” Tevbe/36

Ebi bekrete Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem şöyle demiştir: "Zaman, Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı gündeki sıraya göre sürüp gitmiştir. Yıl, on iki aydır. Dört ayı haram aylarıdır; üçü ardarda gelir: Zulkade, Zulhicce ve Muharrem’dir. Diğeri Cumada ile Şaban arasındaki Mudar Receb ayıdır.

(Buhârî/3167 – Müslim/ 1679)

Ebu Hureyre Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem şöyle demiştir: “Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah’ın Muharrem ayı orucudur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz, gece namazıdır. (Muslim 1163)

Allah’ın ayı olarak isimlendirilmesi, o ayın yüceliğini belirtmek içindir.

El Kari şöyle dedi: Hadisin zahirine göre Muharrem ayının tümünü oruçla geçirmek faziletlidir. Ancak Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem’ten rivayet edildiğine göre kendisi Ramazan ayı hariç hiçbir ayın tamamını oruçla geçirmemiştir.

Böylece hadis, Muharrem ayında çokça oruç tutmanın faziletine delalet eder tümünü değil.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi