Pazar 11 Zilkade 1445 - 19 Mayıs 2024
Türkçe

Kurbanı kesecek kimsenin, müslüman olması ve onu kurban niyetiyle kesmesi şarttır

Soru

Kanada'nın bir bölgesinde -belki de başka yerlerde de böyledir-, koyun veya sığır satın almak için çiftliklere gittiğimizde, hayvan kesildikten sonra et tartılmakta ve kilosuna göre bizden belirli bir ücret istenmektedir. Bu, hayvanın ücretini, kesim yerinin kullanma ücretini, etin parçalara ayırılmasını ve paketlenmesini kapsamaktadır.
Kurbanlık hayvanda bu câiz midir?
Yoksa öncelikle kurbanlık hayvanı satın alıp ücretini mi ödememiz gerekir?
Çiftçilerin çoğu, kurbanı kesme ve etini parçalara ayırma ücretini kaybedecekleri için bunu kabul etmemektedirler.

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Kurbanlık hayvanın, kurban niyetiyle kesilmesi şarttır. Kurbanı et için kesmek, onu geçerli kılmaz.

İmam Nevevî -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Kurbanın geçerli olması için, niyet etmek şarttır."[1]

Soruda zikrettiğiniz yolla kurbanı satın almanızda bir sakınca yoktur.Ancak kurbanı kesen kimsenin, onu kurban niyetiyle kesmesi gerekir. Bu ise, kurbanı kesen kimsenin müslüman olması halindedir. Eğer müslüman değil ise, bu takdirde içinizden birisinin kurbanı kesmesi gerekir. Sizin kestiğiniz kurbanın etini, daha sonra (çiftlikte çalışan) o kimse parçalara ayırabilir.

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn -Allah ona rahmet etsin- şöyle demiştir:

"Kurban kesim işinde, -kitap ehlinin kestiği helal olmakla birlikte-, kitap ehlinden birisini vekil tayin etmek, doğru değildir.Çünkü kurban kesmek ibâdet olduğuna göre, bu ibâdette kitap ehlinden birisini vekil tayin etmek doğru değildir.Bunun sebebi ise; kitap ehli, ibâdet ve kurban ehlinden değildir.Çünkü o, ibâdeti kabul olunmayan bir kâfirdir. Kitap ehlinin kendisi için kurban kesmesi, kendisinden geçerli olmuyorsa, başkası adına kestiği kurban nasıl geçerli olsun? Fakat kurban dışında, etini yemek amacıyla bir hayvanı kesmesi için ehli kitaptan birisini vekil tayin ederse, bunda bir sakınca yoktur."[2]

Allah Teâlâ en iyi bilendir.


[1] "el-Mecmû'", c: 8, s: 380.

[2] "eş-Şerhu'l-Mumti'", c: 7, s: 494.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi