Cumartesi 7 Muharrem 1446 - 13 Temmuz 2024
Türkçe

Tavaf sırasında kadınlara dokunmamak için ellerine eldiven giyebilir mi?

Soru

İhram sırasında ellere eldiven giymek câiz midir?Özellikle de tavaf ve sa'y sırasında, erkeklerle kadınların birbirlerine çok yakın olmaları sebebiyle birbirlerine dokunmalarına ve abdestin bozulmasına sebep olmaktadır.

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

İhramlı kimsenin, erkek olsun, kadın olsun, ellerine eldiven giymesi câiz değildir. Zirâ Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

لَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ. [ رواه البخاري ]

"İhramlı kadın, yüzünü peçe ile örtmesin (kapatmasın) ve (ellerine) eldiven giymesin." (Buhârî; hadis no: 1838)

Bu hadis, kadın hakkında olsa bile, erkeğin de ihramlı iken ellerine eldiven giymesinin haram olduğunda âlimler ittifak etmişlerdir. (Bkz: "el-Muğnî"; c: 5, s: 120. "Fethu'l-Bârî"; c: 4, s: 53)

Tavaf ve sa'y sırasında kadına dokunmaya gelince, hiç şüphe yok ki yabancı (namahrem) bir kadına dokunmak, haramdır. Bu sebeple erkeğin tavaf ve sa'y sırasında ihtiyatlı olması ve kadınların bulunduğu yerlerden uzak durması gerekir. Ayrıca bir erkek, yabancı bir kadına kasıtsız olarak dokunursa, bunda bir sakınca yoktur. Çünkü Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

... وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رَّحِيماً [ سورة الأحزاب من الآية: 5 ]

"Bununla beraber hata ettiklerinizde üzerinize bir günah yoktur. Fakat kalplerinizin kasdettiğinde vardır.Allah, çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir." (Ahzâb Sûresi: 5)

Kadına dokunmakla abdestin bozulmasına gelince, âlimlerin görüşlerinden en tercihli olanına göre, kadına dokunmanın abdesti bozmadığı (2178) nolu sorunun cevabında daha önce geçmişti.

Değerli âlim Abdulaziz b. Baz'a -Allah ona rahmet etsin-:

"Tavaf sırasında yabancı bir kadına dokunan erkeğin tavafının hükmü nedir?" diye sorulmuş, bunun üzerine o şöyle cevap vermiştir:

"Bir erkeğin, tavaf sırasında veya herhangi bir kalabalık yerde bir kadının bedenine dokunursa, âlimlerin iki görüşünden en doğru olanına göre onun tavafına ve abdestine bir zararı olmaz.

Nitekim âlimler, erkeğin, bir kadına dokunmasında abdestin bozulup-bozulmayacağı konusunda farklı görüşlere ayrılmışlardır:

Birincisi: Abdest kesinlikle bozulmaz, denilmiştir.

İkincisi: Abdest kesinlikle bozulur, denilmiştir.

Üçüncüsü: Eğer şehvetle dokunursa abdest bozulur, denilmiştir.

Bu görüşlerin en tercihli ve doğru olanı; abdest kesinlikle bozulmaz.Bir erkek, bir kadına dokunursa veya onu öperse, âlimlerin en doğru görüşüne göre abdesti bozulmaz. Çünkü Rasûlulllah -sallallahu aleyhi ve sellem- eşlerinden bazılarını öptükten sonra abdest almadan namaz kılmıştır. Zirâ aslolan; abdestin bozulmamış olmasıdır...

Böylelikle tavaf sırasında bedeni, bir kadının bedenine dokunan erkeğin tavafının sahih olduğu anlaşılmış olmaktadır. Aynı şekilde abdesti de sahihtir. Bir kimse, karısının bedenine dokunursa veya onu öper ve kendisinden (penisinden) de bir şey çıkmazsa, abdesti sahihtir.Fakat bir erkeğin, kendisine yabancı (namahrem) olan bir kadının tenine veya bedenine kasten dokunamaz." (Bkz: "Mecmû'u Fetâvâ ve Mekâlât Mutenevvia"; c: 17, s: 218-219).

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi