Pazartesi 18 Zilhicce 1445 - 24 Haziran 2024
Türkçe

Cenaze Yıkamanın Şer’i Yöntemi

Soru

Ölüleri yıkama şekli nasıldır?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Şer’i yıkama şöyle yapılır:

İlk önce idrar ve dışkının çıktığı bölgeler iyice yıkanır. Gassal elini bir kumaş parçasına koyar ve ölünün avretini temizler ve üzerine su döker. Bu sırada diz ile göbek arası örtülür.

Sonra namaza alınan abdest gibi abdest aldırılır. Ağzı ve burnu su ile silinir, yüzü ve kolları yıkanır, başı ve kulağı meshedilir ve ayakları yıkandıktan sonra sedir bitkisi içeren suyla başından başlayarak önce sağ sonra sağ tarafı suyla yıkanır. Son yıkamada suya kafur konulur. (Kafur hoş kokulu olup vücudu güçlendiren bir bitkidir.)

En faziletli yöntem bu şekildedir. Ancak nasıl yıkasa geçerli olur. Önemli olan kirleri gidermesi ve tüm vücudu suyla buluşturmasıdır. Ancak bu konuda en faziletlisi avreti yıkamakla başlamaktır. Daha sonra abdest aldırmak, sonra sedirli suyla üç defa yıkamak gerekir. Daha sonra vücuduna komple su dökmek, ilk önce sağ daha sonra sol tarafa üç defa su dökülür. Şayet üç defadan daha fazla gerektiriyorsa yedi defa yıkanır. Tekli sayılarla artırabilir. Şayet bir kere veya iki kere yıkasa da geçerli olur. ancak faziletli olan üç, beş veya yedi defadır. (Özetle Fetava ala derb Şeyh bin Baz Rahimehullah)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi