Pazar 10 Zilhicce 1445 - 16 Haziran 2024
Türkçe

Taharet alırken elbiseye bulaşan suyun hükmü

Soru

Taharet alırken elbiseye bulaşan suyun hükmü

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Şüphesiz taharet alırken musluktan elbiseye bulaşan su temizdir. Fakat elbiseye bulaşan su necaset giderilen sudan gelirse, ayrıca necasetten gelen suyun bazı özellikleri değişmişse bu durumda su, necistir. Şayet söz konusu su, vücuda veya elbiseye bulaşırsa o yeri temizlemek gerekir. Fakat necasetten ayrıldığında özellikleri değişmemişse bu durumda su tahir olup bulaştığı yere de zararı olmaz.

Bu görüş İmam Malik’in görüşü olup daha detaylı bilgi için “ El mevsua el Fıkhiye 29/99”a başvurunuz.

Unutulmaması gerekir ki bu konu, şeytanın insana vesvese verdiği konulardan biridir. Taharet alırken sıçrayan damlacıklardan şüpheye düşmemek gerekir. Kesin bir şekilde necis olduğuna kanaat getirmediği müddetçe bu tür vesveselere kulak asmaması gerekir. Tatbikî necaset, koku ve renk ile ayırt edilebilir. Bu durumda bulaşan yeri bol suyla temizlemek gerekir.

İbn Teymiye Rahimehullah şöyle dedi:

“Şüphesiz suyun kendisi tahirdir. Fakat ona necaset bulaştığında kullanımı yasaklanır. Kullanımın yasak olması içine bulaşan necasetten dolayıdır. Ama suyun kendisi temizdir. Şayet suyun değiştiğine dair bir belirti yoksa suyun temizliğine hükmedilir. Rivayet edildiğine Ömer bin Hattab, Hristiyan bir kadının testisinden abdest almıştır. Bir defasında Ömer Radiyallahu anhu arkadaşıyla birlikte su oluğun altından geçtiler, arkadaşı ev sahibine oluktan akan su temiz mi? Necis mi? Ömer: Ey Ev sahibi ona cevap verme! Bu onun sorunu değildir. Dedi.

Bu meseleyi İmam Ahmed ve başkası da görüş bildirmişlerdir: Bir kişinin üzerine oluktan su aktığında ve necis olduğuna dair bir kanıt yoksa soru sorulmaz hatta mekruh olur. (el Fetava el Kubra 1/225-226)

İbn Useymin’e şöyle soruldu: Tuvalet gibi yerlerde abdest alan kimsenin necasete bulaşması ihtimalı üzerine elbisesini yıkaması vacip mi?

Cevap: Sorunuza cevap vermeden önce şunu belirtmek isterim: Allah’a hamd olsun ki şeriat, her yönüyle mükemmel olup Allah’ın yarattığı insan fıtratına uyumludur. Nitekim şeriat kolaylıktır. Hatta insan vesvese ve kuruntulardan uzaklaşması için gerekli tedbirler alınmıştır. Bunun üzerine insanda asıl olan elbisesiyle birlikte temizdir. Kesin bir bilgi olmadan necaset olduğu kabul edilmez. Buna kanıt olarak bir adam Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’e şöyle der: Namazda benden bir şeyler çıktığını hayal ediyorum. Bunun üzerine Rasulullah: “Kesinlikle bir ses veya koku hissetmediğin müddetçe namazdan çıkma” demiştir.

Bu bağlamda tuvalete elbisesiyle giren kimsenin elbisesinde bir ıslaklık olduğunda bunun necasetten bulaştığına dair kesin bir kanıt var mı? Eğer buna kesin evet diyemiyorsak o zaman asıl olan taharet/temizlik hükmü kabul edilir. Ayrıca elbiselerini yıkamalarına gerek kalmadan namazlarını kılabilirler.  (Mecmu Fetava İbn Useymin 11/23)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi