Pazar 11 Zilkade 1445 - 19 Mayıs 2024
Türkçe

Evli olmayan bir kadın, kendi adına kurban kesebilir mi?

Soru

Evli olmayan bir kadın, kendi adına kurban kesebilir mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Kurban kesmek, gücü yeten her kadın ve erkek için müekked bir sünnettir. Bu konu, (36432  ) nolu sorunun cevabında verilmiştir. Aynı zamanda kadının evli olup olmaması arasında fark yoktur.

İbn Hazm Rahimehullah, el Muhalla 6/37’de şöyle dedi: “Kurban kesmek, yolcu ve yerleşik için aynı hükme tabidir. Aynı şekilde kadın için de aynıdır. Zira yüce Allah şöyle dedi: “Hayrı işleyin!” nitekim kurban kesmek bir hayırdır. Zikrettiğimiz her kesim hayra muhtaçtır. Ayrıca Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem kurbanı zikrederken yolcu- yerleşik, erkek- kadın ayrımı yapmamıştır. Bu konuda bir kesimi özelleştirmek geçersizdir.

Bir kadın kendi adına veya ailesi adına kurban vermek isterse erkeğe vacip olan durumlar ona da vacip olur. Kendi saçından, derisinden ve tırnağından bir şeyi kesmemesi gerekir.

Ummu Seleme Radiyallahu anha’nın rivayetine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurmuştur: “Zilhicce hilalını gördükten sonra biriniz kurban kesmek isterse kıllarını ve tırnağını kesmesin. (Başka bir rivayette (Zilhicce’nin ilk) on gününe girdiğinizde ve biriniz kurban kesmek isterse kılına ve cildine dokunmasın/kesmesin.”

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi