Pazartesi 9 Muharrem 1446 - 15 Temmuz 2024
Türkçe

Dünyada haram olan bütün şeylerin aynısı cennette var mıdır?

Soru

Müslümanların cennette aynısını elde edebilmesi için bu dünyada bütün haramlardan uzak durmaları istenmiştir, dünyada haram olan bütün haramlar ve şehvetler ahirette ödül olarak mübah olacağı sözü doğru mudur? Şöyle ki hem dünyada hem ahirette haram olan eş cinsellik gibi bazı şehvetler vardır. Bir Müslüman, ahirette bulmayı umduğu ödülü bulmaktan ümitsizliğe düşerse bu dünyada kendini nasıl durdurabilir? Bu dünyada bu şehveti terk etmesi için en güçlü delil nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

İlk olarak:

‘Müslümanların cennette aynısını elde edebilmesi için bu dünyada bütün haramlardan uzak durmaları istenmiştir’ ibaresini bütün haramları kapsadığı düşüncesi doğru değildir. Allah’ın haram kıldığı her şeyi ahirette bulacağımıza dair bir söz yoktur. Zira ahirette bize mübah kılanacak şeyler sınırlıdır. Erkeklerin ipek giymeleri, içki içmek, altın ve gümüş kaplardan yemek ve içmek; dünyada haramdır. Ancak Müslüman bir kimse bunları cennette Allah’ın lütfuna ve o mekâna yakışır bir şekilde elde edecek ve mübah kılınacaktır.

Ebu Hureyre’den  Radiyallahu anhu gelen rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur: “Her kim dünyada ipek giyerse ahirette giyemeyecek, her kim dünyada içki içerse ahirette içemeyecek, her kim dünyada altın veya gümüş kaptan içerse ahirette onlardan içemeyecek.” sonra şöyle dedi: Cennet ehlinin elbisesi, cennet ehlinin içeceği, cennet ehlinin kabı.

Nesai ‘Sünen-i Kubra’ da rivayet etmiştir. Elbani hadisin sahih olduğunu söylemiştir.(384)

Haram olan şeyin ahirette benzeri varsa bazı âlimler bu dünyada bu haramı dünyada işleyen kimselere ceza olarak ahirette haram olacağını söylemişlerdir. Müzik ve kendisine helal olmayan bir kadını dinlemek gibi…

İbn Receb el-Hanbeli Rahimahullah bu konu ile ilgili olarak şöyle demiştir:

‘Her kim bugün şehvetlerinden oruç tutarsa, öldükten sonra o şehvetlerle iftarını açar. Her kim ölmeden ölen haram olan bir şeyi yapmakta acele ederse, ceza olarak öldükten sonra ve ahirette bu şeylerden mahrum kalır. Buna delil olarak şu ayet zikretmiştir: ‘Dünyadaki hayatınızda güzelliklerinizi bitirdiniz, onların zevkini sürdünüz.’ (Ahkaf/20). Resulullah’ın (sallallahu aleyhi vesellem) şu sözünü delil olarak getirmiştir: “Her kim dünyada içki içerse ahirette içemeyecek, her kim dünyada ipek giyerse ahirette giyemeyecek” ‘Letaif’ul Mearif’ (s. 147)

İbn Kayyım (Rehimahullah)- zina edip tövbe etmeyen kimsenin göreceği cezaları sayarken- şöyle demiştir: ‘Zina eden kimse adn cennetinde güzel mekanlarda hurilerle zevk almaktan mahrum kalır. Allah (subhanehu ve teala) nasıl dünyada ipek giyen kimseye kıyamette ipek giymeyi yasakladıysa ve dünyada içki içen kimseye kıyamette içki içmeyi yasaklayarak cezalandırdıysa, aynı şekilde dünyadan haram olan şeyleri yaparak zevk alan kimseye kıyamette bu şeyler haram kılınır.  Bilakis kulun dünyada işlediği bütün haram ameller: kıyamet gününde bu kimselere haram kılınır.’ ‘Ravdat’ul Muhibbin’ (365-368)

Eşcinsellik ve lezbiyenliğe gelince Allah Teala bunu dünyada haram kılmıştır. Cennet ehli ise bu tür iğrençliklerden münezzehtir.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi