Çarşamba 11 Şaban 1445 - 21 Şubat 2024
Türkçe

Akrabalık Nedeniyle Evlenilmesi Haram Olan Kadınlar

Soru

İslam’da akraba hususunda evlilik sınırlar nelerdir? Amca oğlu, amca kızı ile evlenebilir, peki babanın amca oğluyla evlenmek caiz mi? Kızımın kaynanamın kardeşiyle evlenebilir mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Akraba nedeniyle evliliği haram olan kadınları yüce Allah şu ayette bildirmiştir: 

“Size şunlarla evlenmek haram kılındı: Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeş kızları, kız kardeş kızları, sizi emziren sütanneleriniz, süt kız kardeşleriniz, karılarınızın anneleri, kendileriyle zifafa girdiğiniz karılarınızdan olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız, -eğer anneleri ile zifafa girmemişseniz onlarla evlenmenizde size bir günah yoktur- öz oğullarınızın karıları, iki kız kardeşi (nikâh altında) bir araya getirmeniz. Ancak geçenler (önceden yapılan bu tür evlilikler) başka.[113] Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.” (Nisa 23)

Nas ve İcma ile haram olan yedi kadın mevcuttur. İlim ehlinden kimse bu konuda farklı görüş bildirmemiştir:

1-Anne. Baba veya anne tarafından nineleri de kapsar.

2-Kız. Torunları da kapsar

3-Kız kardeş. İster öz kardeş olsun ister anne veya baba tarafından üvey kardeş olsun. Aynı hüküm geçerlidir.

4-Hala. Baba halası veya anne halasını da kapsar.

5-Teyze. Baba teyzesi veya anne teyzesini de kapsar.

6-Erkek kardeşin kızı. Torunlarını da kapsar.

7-Kız kardeşinin kızı. Torunlarını da kapsar.

Yukarıda belirtilen kadınlar dışında kadınlarla evlenmek helaldir. Bu nedenle yüce Allah şöyle dedi : “..Bunların dışında kalanlar ise, iffetli yaşamak ve zina etmemek şartıyla mallarınızla (mehirlerini verip) istemeniz size helâl kılındı.” (Nisa 24) 

Bunun üzerine amca kızı, hala kızı, dayı kızı ve teyze kızı ile evlenmek helaldir. Yüce Allah şöyle dedi: “Ey Peygamber! Biz sana mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah’ın sana ganimet olarak verdiklerinden elinin altında bulunan kadınları; seninle beraber hicret eden, amcanın kızlarını, halalarının kızlarını, dayının kızlarını ve teyzelerinin kızlarını sana helâl kıldık.” (Ahzab 50)

Bu bağlamda kız, babasının amca oğluyla evlenebilir. Çünkü bir insanın amcası soyunun tümüne amca olur. Babasının amcası kendisine de amcadır. Oğlu da amca oğludur. Şüphesiz kız, amca oğluyla evlenebilir.

Sizin kızınız kaynananızın kardeşiyle evlenebilir. Çünkü kaynananın kardeşi onun babasının dayısı olur. Babanın dayısı çocukların da dayısı olur. Şüphesiz kız dayı oğluyla evlenebilir.  

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi