Pazartesi 19 Zilkade 1445 - 27 Mayıs 2024
Türkçe

Kur’anda On gün yerine “On gece” zikredilmesinin hikmeti

Soru

Bildiğim kadarıyla Zilhiccenin fazileti gecelerinde değil bilakis on günün sabahında ve gündüzündedir. Ancak Kur’an-ı Kerim’de On Gece olarak zikredilmiştir. Bunun hikmeti nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurdu: “ Tan yerinin ağarmasına and olsun, On geceye and olsun,”(Fecr/1-2)

Alimler, yemin edilen On gece hakkında farklı görüş bildirmişlerdir.

  1. Alimlerin cumhuru Zilhiccenin on günü olduğunu söylemişlerdir. Hatta İbn Cerir Rahimehullah bu konuda icma olduğunu savunmaktadır.  (7/514)

İbn Kesir: “On gece”den maksat Zilhiccenin ilk on günüdür. Zira İbn Abbas, İbn Zübeyr, Mucahid ve bir çok ilim ehli bunu söylemişlerdir. (4/535)

Bunun hikmeti sorusuna gelince ve gün yerine gece zikredilmesinin hikmeti ile ilgili şöyle cevap verilir:

Arapça dilinde günler gecelerle ifade edildiği gibi, geceler de günler ile ifade edilebilir. Zira bu Arap dili edebiyatında mevcuttur. Araştırma sonuçlarına göre Sahabenin dilinde galip olan tabir ise günleri geceler ile ifade edilmektedir. İbn Arabi  başta olmak üzere bir gurup alim bu görüştedirler, (Ahkam el Kur’an 4/334). İbn Recep Lataif el Mearif 470.

  1. Bazı alimler, “On Gece” den maksat Ramazan ayının son on gecesi olduğunu savunmaktadırlar. Zira bu görüşte olanlar Kadir gecesi barındıran son on gecenin amaçlandığını söylemektedirler. “ Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır” başka bir ayette: “Gerçekten biz, onu, mübarek bir gecede (Kadir gecesinde) indirdik. Çünkü biz, (Kur’an’ın hükümleri ile) korkutanız.  Her hikmetli iş o mübarek gecede ayırd edilir, (rızık, ecel, iyi ve şerden ibaret bütün işler Kadir gecesinde yazılır).” (Duhan 3-4) 

Şeyh İbn Useymin Rahimehullah bu görüştedir. Çünkü ayetin zahirine göre bu şekilde anlaşılmaktadır.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi