Cuma 6 Muharrem 1446 - 12 Temmuz 2024
Türkçe

Mescitlere vakfedilen malda, borç vermek veya borç almak şeklinde bir tasarrufta bulunmak câiz değildir

158131

Yayınlama tarihi : 22-03-2015

Gösterimler : 4631

Soru

Mescidin ihtiyaçları için yardım parası toplayan bir kimsenin, mescide âit bu maldan borç alması veya başkasına borç vermesinin hükmü nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Mescitlerin ihtiyaçlarına harcanmak üzere toplanan mallar, vakıf mallarıdır.Yardım parasını işini üstlenen kişinin, kendisinin bu maldan borç alması veya başka birisine borç vermesi helal değildir. Bu, bağışta bulunan kimsenin belirlediği yerlere harcanmak üzere kendisine emânet edilen bir maldır. Burada zikredildiği üzere belirlenen yerler, mescidin ihtiyaçlarıdır.

Bu amacın dışında bu malda tasarrufta bulunmak câiz değildir.

Değerli âlim Muhammed el-Ensârî -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Vakfa bakanın (nâzırın), vakfın malından bir şey alma hakkı yoktur. Eğer alırsa, onu tazmin etmek zorundadır. Vakfın malını başkasına borç olarak verme hakkı da yoktur. Tıpkı küçük çocuğun malını borç vermek gibi..." "Esnâ el-Metâlib", c: 2, s: 472

Değerli âlim Mansur el-Behûtî -Allah ona rahmet etsin- şöyle demiştir:

"Borç verme işinde, borç veren kimsenin tasarrufta bulunması geçerli olan birisi olması şarttır. Bu sebeple yetimin velisi (yetime bakan kimsenin), yetimin malından borç vermesi câiz değildir. Vakfa bakanın (nâzırın) da vakfın malından borç vermesi câiz değildir. Çünkü o, bu tasarrufta bulunma hakkına sahip değildir." "Muntehâ el-İrâdât Şerhi", c: 2, s:100

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi