Cumartesi 10 Ramazan 1444 - 1 Nisan 2023
Türkçe

Akika kurbanının geçerli olabilmesi için, etinden yiyen kimsenin, onun Akika kurbanı olduğunu bilmesi şart değildir

147029

Yayınlama tarihi : 24-06-2011

Gösterimler : 5017

Soru

Akika kurbanı kesip onunla bir ziyâfet yemeği versem ve kendisi için ziyâfet yemeği verdiğim şahsa bunun Akika kurbanı olduğunu ona haber vermesem câiz midir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Akika kurbanı yemeğine dâvet edilenleri, verilen yemeğin Akika kurbanı yemeği olduğunu bilmeleri gerekmez.

Örneğin bir kimse, bir şahıs yemeğe dâvet etse ve dâvet ettiği şahsa kestiği bu etin Akika kurbanının eti olduğunu bildirmese câizdir ve Akika kurbanı geçerlidir. Çünkü Akika kurbanının geçerli (sahih) olabilmesi için, etinden yiyen kimsenin onun Akika kurbanı olduğunu bilmesi şart değildir.

Yemeği veren kimsenin, yeni doğan çocuğun salâh bulması ve muvaffak olması için duâ etsin diye dâvet ettiği kimseye bunu bildirirse, daha fazîletli olur.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi