Pazartesi 19 Zilkade 1445 - 27 Mayıs 2024
Türkçe

Bir ağaç diken kimsenin sevabı, onun vefatından sonra bile devam eder

Soru

Bir hurma ağacı ve ağaç veyahut da başka bir şey diken kimse, kendisinin vefatından sonra ve vârislerinin bu hurma ağacından istifâde etmesinden dolayı ecir kazanır mı?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

“Evet, (ecir kazanır.)

Nitekim Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ.

[رواه البخاري ومسلم]

"Birmüslüman bir ağaçdiker veya bir tohum ekerde o dikilen veya ekilen şeyin ürününden bir kuş veya bir insan veyahut da bir hayvan (velev ki kendisinin irâde ve rızâsı olmaksızın) yerse, bu, onun için bir sadaka olur."[1]

Müslümanın ektiği bu tohumlar veya diktiği hurma gibi ağaçlar, kendisi için bir ecir olur.Bu ektiği tohumlardan veya diktiği ağaçlardan çıkan yeşilliklerden hayvan veya kuşun yemesi veyahut da buralara uğrayıp da bunların meyvelerinden insanın yemesi, kendisi için bir sadaka olur. Aynı şekilde bunların ürünlerinden bir kısmının alınıp da insanlara tasadduk edilmesi ve kişinin, bu ürünlerden âile halkına vermesi de kendisi için bir sadaka olur. Bütün bunlar, bu dikilen ağaçtan elde edilen hayır vesilesiyle olur.”[2]

Allah Teâlâ en iyi bilendir.


[1] Buhârî, hadis no:2320. Müslim, hadis no:1553

[2] Abdulaziz b. Baz, “Fetâvâ Nuru’n-Ale’d-Derb”, c: 2, s: 1215

Kaynak: Abdulaziz b. Baz; "Nuru'n Ale'd-derb Fetvâları"; (2/1215)