Pazartesi 16 Muharrem 1446 - 22 Temmuz 2024
Türkçe

ELİN DIŞINDA BAŞKA BİR ŞEYLE BOŞALMANIN HÜKMÜ

14587

Yayınlama tarihi : 19-03-2011

Gösterimler : 57325

Soru

Bana pek çok kimseden sorular gelmektedir. Bunlardan birisinde ergenlik çağına ulaşmış bir genç, elini kullanmadan bilemediğim başka yollarla boşaldığını söylemektedir. Kendisi çok utandığından dolayı size soramamaktadır. Tenasül uzvuna dokunmadan yapılan bu yolların ne olduğunu bilemiyorum. Bu soruya nasıl cevap vereceğimi de bilemiyorum.

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Elle boşalmak (istimnâ), Kur'an ve Sünnetten sâbit olan delillerle haramdır.

Bu konudaki deliller için (329) nolu sorunun cevabına bakabilirsiniz.

İstimnânın, elle veya başka bir şeyle veyahut da penisine dokunmak sûretiyle olması şart değildir. Dolayısıyla bu davranış, haramdır.

Nitekim âlimler, bunun haram olduğunu açıkça beyan etmişlerdir. İbn-i Âbidin "Dürrü'l-Muhtar Hâşiyesi"nde böyle zikretmiştir.

Bazı kimseler istimnâyı, herhangi bir âletle veya seks oyuncakları adını verdikleri oyuncaklarla yapmaktadırlar ki bu da câiz değildir.

Nitekim değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymin bu konuda şöyle demiştir:

"Elle veya başka bir şeyle boşalmak, Kitap, Sünnet ve Sahih Kıyas ile haramdır..."

(Şeyh İbn-i Useymîn'in Fetvâları (Eşref Abdulmaksud tertibi); c: 2, s: 931-932).

Kaynak: Şeyh Muhammed Salih El Muneccid