Salı 17 Muharrem 1446 - 23 Temmuz 2024
Türkçe

Kadın, Elbisesiyle Necaset Üzerinden Geçtiğinde Elbisenin Tahareti Nasıl Olur

Soru

Bazı sahabe kadınlar elbiseleri yerde sürüklendiği için kirlendiğinden şüphe etmiş ve peygambere sormuşlar. Rasulullah s.a.v şöyle demiş: “Bir sonraki yer onu temizler.”

Bu durumda elbiseyi temizleyen toprak mı yoksa sadece yürümek mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Bu konu alimlerin arasında yaygın bir ihtilaf konusu olmuştur. Alimlerin cumhuruna göre bir elbise veya ayakkabıda necaset varsa onu su ile gidermeden tahir/temiz olmaz. Hanefilere göre necaseti gideren herhangi bir şey olursa temiz hükmü verilir. İbn Teymiye ve bir grup çağdaş alim bu görüşe katılmıştır. Doğrusu da budur.

Abdurrahman bin Avf'ın oğlu İbrahim'in Ümmü Veledi’den (Humeyde) rivayet edilmiştir. O; ResuluIIah (s.a.v.)'in hanımı Ümmü Seleme’ye (r.anha); Ben eteğini uzatan bir kadınım, pis yerlerde yürüyorum (ne yapmalıyım)? diye sordu. Ümmü Seleme (r.anha); Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem’in şöyle dediğini söyledi: "Onu sonraki (temiz yerler) temizler."  (Tirmizi 143, Ebu Davud 383, İbn Mace 531, Elbani sahih demiştir)

Ebu Said el-Hudrî (r.a.)'dan rivayet edildiğine Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) şöyle dedi: "Sizden bir kimse mescide geldiği zaman, baksın, ayakkabılarında pislik varsa silsin ve onlarla namaz kılsın" (Ebu Davud 650, Elbani sahih dedi.)

Görüldüğü gibi bu iki hadiste Rasulullah s.a.v necasetin su dışında bir şeyle giderilmesini emretmiştir.

 Şeyhulislam İbn Teymiye Rahimehullah şöyle dedi:

Hadislerde su ile temizlik yapılması emredilmiştir: Rasulullah s.a.v, Esma’ya “Onu kazı, ovala ve suyla yıka.” demiştir. (Buhari, Muslim)

Mecusilerin kaplarıyla ilgili: “Onları suyla yıkayın.” (Tirmiz, Ebu Davud, İbn Mace)

Mescidde idrarını yapan bedevi için ise: “Onun idrarının üzerine bir kova su dökün” demiştir. (Buhari, Muslim)

Görüldüğü gibi su ile temizlik belirli konularda emredilmiştir. Zira başka yerlerde su dışında başka şeylerle temizlik yapılması emredilmiştir. Örnek:

-Tuvalet ihtiyacından sonra taşlarla taharet almak ve temizlenmek.

-Ayakkabılar için: “onları toprakla ovalayın toprak onları temizler” (Ebu Dabud, Elbani sahih demiştir)

-Uzun elbise için: “Bir sonraki (temiz) yer, onu temizler”

-Nebevi Mescid’e giren köpekler girer çıkar ve idrarlarını yaparlardı ancak onu yıkamazlardı. (Buhari)

-Kediler için şöyle dedi: “Kedi necis değildir. Etrafınızda çok dolaşan bir hayvandır.” (Tirmizi, Ebu Davud, Nesai, İbn mace) Şüphesiz kedi genel şartlarda fare yerdi ve ağzını temizleyecek bir su kanalı yoktu. Bilakis onun salyası temiz kabul edilir.

-Kendi kendine sirkeye dönüşen içki, Müslümanların ittifakıyla temizdir.

Durum böyle iken tercihli görüş necasetin herhangi bir yöntemle giderilmesi ve temiz hükmü almasıdır. Ancak yiyecek ve içecekleri necaseti gidermek için kullanmak caiz değildir. Çünkü bu durumda mal israfı olur.

Necaset ancak su ile giderilir diyenlerin bazıları şöyle demiştir: Su ile temizlik taabbudi, yani sebebi sorulmadan teslimiyet gösterilerek yapılması gerekir. Oysa durum böyle değildir. Zira şeriat özel birtakım konularda su ile temizliği emretmiştir çünkü başka şeyle giderilmesi olanaksızdı.

Bazıları ise bu görüşü şöyle savunur: Suyun özel yumuşak özelliği başka bir sıvıda bulunmamaktadır. Oysa sirke ve gül suyu sudan daha etkili temizleyicidir.

Sonuç olarak şayet bir kadın necasetin bulunduğu bir yerden geçer ve elbisesine bulaşırsa daha sonra temiz toprak, asfalt, fayans vb. olan bir yerden geçer ve necasetin izi kalmazsa elbisesi temiz olur. Ve necasetin giderilmesi için suya gerek yoktur.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi