Pazartesi 19 Zilkade 1445 - 27 Mayıs 2024
Türkçe

İhram için mikat yerinden yaklaşık olarak 3 saat önce hazırlık yapmak

Soru

Biz, Mekke'den yaklaşık olarak 300 km. uzakta bir yerde bulunuyoruz. Bu mesafeye yolculuk, otomobil ile 3 saatten fazla sürmemektedir.
Buna göre evlerimizde yıkanıp ihram elbiselerini giymemiz, sonra da Mekke'ye yolculuğa çıkmamız câiz midir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Evet böyle yapmanız câizdir. Fakat mikat yerine gelmeden ihrama girmeyin (niyet etmeyin).

Değerli âlim Abdulaziz b. Baz'a -Allah ona rahmet etsin-:

"Mekke'ye 350 km. uzaklıkta ikâmet eden ve Mekke'ye otomobil ile gidecek olan birisinin yola çıkmadan önce beldesinde yıkanıp ihram elbisesini giymesi ve ihrama girmesi (niyet etmesi) câiz midir? diye sorulmuş, bunun üzerine o şöyle cevap vermiştir:

"Otomobil vasıtasıyla mikat yerine yakın olmasından dolayı bu durumdaki kimselerin evlerinde yıkanıp ihram elbiselerini giymeleri ve vücutlarına güzel koku sürünmelerinde bir sakınca yoktur.Fakat onlar için, mikat yerinden başka bir yerde ihrama girmemeleri (niyet etmemeleri) meşrûdur. İhram; umre ve hac ibâdetine girişmeye niyet etmektir.İhram budur. Sonra onların niyetle birlikte dille yapacağı haccı teleffuz ederek şöyle demeleri meşrûdur: "Lebbeyke umraten" veya "Lebbeyke haccen".

Sonra şer'î olan telbiyeyi getirir.Telbiye şöyledir:

لَبَّيْكَ عُمْرَةً، لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَريِكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَريِكَ لَكَ.

"Umre için ihrama girdim. Buyur Allah’ım buyur. Emrine geldim. Buyur Allah’ım buyur. Senin hiçbir ortağın yoktur.Hamd, sanadır. Nimetve mülk senindir. Senin hiçbir ortağın yoktur."

Allah Teâlâ, rızâsına uygun olan işlerde herkesi muvaffak kılsın." (Abdulaziz b. Baz'ın Fetvâları; c: 17, s: 51)

Kaynak: Şeyh Muhammed Salih El Muneccid