Salı 20 Zilkade 1445 - 28 Mayıs 2024
Türkçe

İhrama giren kimsenin terlik giymesi

Soru

İhramlı bir kimse iki şeritli terlik giyebilir mi? İhramlının giymesi haram olan bir terlik türü var mı?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Erkek, terlikle ihrama girmesi sünnettir. Nitekim Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu: “Biriniz izar (alt örtü), rida (üst örtü) ve na’l/terlikle ihrama girsin”

Bu konuda faziletli olan terlikle ihrama girmektir. Zira bu terlikle dikenlerden, sıcak ve soğuk nesnelerden korunmuş olur. Şayet bir kimse terliksiz ihrama girerse bunda bir sakınca yoktur. Daha fazla bilgi için Fetava İslamiye 2/232 bakınız.

Na’l, Feyruz abadi sözlüğünde belirtildiği gibi ayağı yerden koruyan ayakkabıdır. (Kamus el muhit 1374) terlik hükmünde olan her hangi bir şeyle ihrama girmek caizdir. Üzerinde bulunan şerit veya iplerin bulunmasında sakınca yoktur.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: Şeyh Muhammed Salih El Muneccid