Pazartesi 16 Muharrem 1446 - 22 Temmuz 2024
Türkçe

Ramazan Gündüzünde İhtilam Olmak Ve “İhtilam Şeytandandır” Hadisinin Anlamı

Soru

Ramazan ayında bir gün sabah namazından sonra uyudum ve ihtilam oldum. Bu durumda orucumu tamamlayabilir miyim? Ayrıca Şeytan Ramazan ayında bağlandığı halde neden ihtilam olurum?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Ramazan gündüzünde ihtilam olmak orucu bozmaz. Çünkü bu durum insanın istem dışı olarak vuku bulur ve buna engel olamaz. Yüce Allah şöyle buyurdu: “Allah hiç bir kimseye gücü yetmediği bir şeyi yüklemez” böylece ihtilam istem dışı olması itibarıyla orucu bozmaz. Aynı şekilde uykudayken ağzına bir şey kaçarsa orucun bozulmaz.

El Muğni, İbn Kudame c. 3 s. 22

Daimi Fetva Kurulu’na şöyle soruldu: Ramazan gündüzünde ihtilam olan kişinin hükmü nedir?

Cevap:

Her kim oruçluyken veya hac veya umredeyken ihtilam olursa ona bir günah olmadığı gibi ibadetine olumsuz bir etkisi yoktur. Şayet meni akmışsa cenabet nedeniyle gusül gerekir. (Fetava el Lecne Daime c. 10, s. 274)

İhtilam: Rüyada cinsel zevk veren bir ilişki ve davranışta bulunduğunu görme”

İhtilam olmak; yüce Allah’ın erkek ve kadınları üzerinde yarattığı bir fıtrat gereğidir. Bu konuda şöyle rivayet edilir: Ümmü Seleme -radıyallâhu anhâ- şöyle dedi: Ebû Talha'nın hanımı Ümmü Süleym, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'e geldi ve: "Ey Allah'ın Rasûlü! Kuşkusuz Allah, hakkın söylen­mesinden haya etmez. Bir hanım ihtilam olduğu zaman gusül abdesti alması gerekir mi?" dedi. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-: «Suyu (meniyi) gördüğü zaman evet (alması gerekir).» buyurdu.  (Buhari 373, Muslim 471)

Buhari, Ebu Seleme’den şöyle rivayet eder: Ebu Katade el Ensari Radiyallahu anhu şöyle der: Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in şöyle dediğini işittim: “Rüya Allah’tan, ihtilam ise şeytandır. Biriniz kötü bir rüya görürse sol tarafına tükürsün ve Allaha sığınsın, zira o rüya kendisine zarar vermeyecektir. (Buhari 6488, Muslim 4196)

Ramazan ayında cinlerin azgınları bağlanması, şeytanın vesvese veya kötülüğü emretmesinden geri kalacağı anlamına gelmez. Ancak Ramazan ayında vesveseler diğer aylardan daha az olur ve şüphesiz bunun etkileri hissedilmektedir.

İbn Hacer şöyle dedi: İhtilam veya kötü rüyaların şeytana nispet edilmesi,  şeytanın huylarına uygun olmasıdır. Her ne kadar her şeyin yaratıcı Allah olsa da doğru rüyanın Allah’a nispet edilmesi onurlandırmak amacıyladır. Zira şeytanın işi yalan ve korkutmaktır böylece kötü rüyalar şeytana nispet edilmiştir. (Fethulbari 12/393)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: Şeyh Muhammed Salih El Muneccid