Pazartesi 11 Zilhicce 1445 - 17 Haziran 2024
Türkçe

Hilal’ın gözükmesi, Mekke şehrinden farklı olan bir şehirde Arefe gününde nasıl dua edilir?

Soru

Zilhicce’nin dokuzuncu gününün orucu, hacı olmayanlar için meşru olması konusunda şöyle bir durum var:  Kurban bayramı için Hilal’ı gözetlendiğinde oruç Arabistan’da dokuzuncu gününe denk gelirken İngiltere’de onuncu gününe denk gelmektedir. Veya İngiltere’de onuncu gün iken Arabistan’da bayram olmaktadır.

Nitekim bir kitapta şöyle okudum: Arefe günü olduğunda hacılarla eş zamanlı hacılar gibi dua edilmesi gerekir. Ancak bayram tüm Müslümanlar için aynı gün bayram ise bu mümkün olabilir. Hilal’ın her bölgede farklı gözüktüğüne göre Arefe günü de tüm Müslümanlar için aynı günde gerçekleşmez. Sonuç olarak Arabistan’da Arefe günü olduğunda İngiltere bulunan kimse aynı duayı yapar mı yoksa Hilal takvimi hesabına göre bir sonraki günde mi dua eder?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi: Arefe günü orucu, Zilhicce’nin dokuzuncu gününde gerçekleşir, her bölgede bağımsız olarak Hilal’ın gözükmesiyle Arefe günü tespit edilir ve oruç tutulur. Örnek olarak Mekke’liler için Perşembe günü oruç olurken başkaları için Çarşamba günü olabilir veya Cumartesi günü de olabilir. Mekke ehli gibi hareket etmek gerekmiyor, şüphesiz bu alimlerin tercihli görüşüdür.

Şayet Müslimler İngiltere’de Hilal’ı gözetliyorlarsa Müslimlerin bu görüşe bağlı kalmaları gerekir. Veya en yakın bölgenin Hilal’ın hareketine göre davranırlar. Daha detaylı bilgi için (40720 ) nolu sorunun cevabına bakınız.

İkincisi: Arefe gününde dua etmenin büyük bir fazileti bulunmaktadır. Nitekim  Amr bin As Radiyallahu anhuma’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem şöyle demiştir: “Duaların en hayırlısı Arefe günü duasıdır. Benim ve benden önce Nebilerin dediği en hayırlı söz şudur: Lailehe illallah Vehdehu la şerike lehu, lehul mulku ve lehul hamdu ve huva ala külli şey’in kadir” (Tirmizi3585)

Bu fazilet, Arefe’de bulunanlar için mi geçerli, yoksa o gün her coğrafyada bulunanlar için midir? Bu konuda ilim ehli arasında görüş farklılığı vardır. Bu konuda (70282 ) nolu sorunun cevabında verilmiştir.

Fazilet o gün her coğrafyada bulunan herkes için geçerli olduğuna dair görüşe göre kişi Zilhicce’nin dokuzuncu gününde bulunduğu bölgeye göre ve Hilal’ın gözükmesine bağlı dua eder. Hacılar bir gün önce Arefe’de durmuş olsalar veya bir gün sonra duracak olsalar bile kendi memleketindeki Hilal’ın hesabına göre hareket ederler.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi