Pazar 22 Şaban 1445 - 3 Mart 2024
Türkçe

Namaz için kâmet getirirken bazı sözlerini unutan kimsenin tekrar kâmet getirmesi gerekir mi?

131320

Yayınlama tarihi : 08-08-2014

Gösterimler : 8871

Soru

Namaz için kâmet getirirken hata eden kimsenin hükmü nedir?
Örneğin: "Hayye ales-Salâh" veya "Hayye ale'l-Felâh" sözlerini unutması gibi.
Bilindiği üzere namaz kılanlar (cemaat), müezzinin hata ettiğini biliyorlar. Buna göre namaz kılanların ondan yeniden kâmet getirmesini istemeleri gerekir mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Birincisi:

Bir kimse, ezân veya kâmetin sözlerinden bir şeyi unutarak terk ederse, eğer aradan unun vakit geçmemişse, unuttuğu sözü söyledikten sonra gerisini tamamlar.Eğer üzerinden uzun vakit geçmişse, ezânı yeniden okur veya kâmeti baştan getirir.

Her iki durumda (yani ezân veya kâmetin üzerinden kısa veya uzun vakit geşmişse) ezânı yeniden okur veya kâmeti yeniden getirirse, bunda bir sakınca yoktur.

Nitekim İmam Nevevî -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Müezzin, ezânın bazı söylerini terk eder ve terk ettiği sözler ile diğer sözleri daha sonra okursa, bu durumda ezâna başından başlaması daha yerinde olur." ("el-Mecmû' Şerhu'l-Muhezzeb", c: 3, s: 121)

İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi âlimlerine:

"Müezzin, sabah namazının ezânını okurken: 'Namaz uykudan daha hayırlıdır' mealindeki sözü okumayı unutmasının hükmü nedir?'" diye sorulmuş, bunun üzerine komite âlimleri şöyle cevap vermişlerdir:

"Müezzin, ezândan bir sözü unutur da ezân okurken o sözü hatırlarsa, unutulan söz ile ezânın sonraki sözlerini tekrar okur. Eğer aradan uzun süre geçtikten sonra hatırlarsa ve çevresindeki bir mescitte ezân okuyan başka bir müezzin de yoksa, bu takdirde ezânın tamamını yeniden okuması gerekir.Çünkü çevresindeki mescidin müezzininin ezân okuması ile kendisinden farz-ı kifâye sâkıt olur." ("İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi Fetvâları; c: 5, s: 61)

Değerli âlim Abdullah b. Cibrîn'e -Allah ona rahmet etsin-:

"Müezzin, sabah ezânında: "Namaz uykudan daha hayırlıdır" sözünü unutursa, ezânı yeniden okuması gerekir mi?" diye sorulmuş, bunun üzerine o şöyle cevap vermiştir:

"Ezândan kısa bir süre sonra hatırlarsa, bu sözü yani: Namaz uykudan daha hayırlıdır" sözünü söyler. Fakat uzun vakit geçtikten sonra hatırlarsa, bu sözü söylemesi ondan sâkıt olur. Çünkü bu söz, sünnetlerdendir. Onun için ezânın tamamını tekrar etmesi gerekmez."

Cemaatin, kâmetin sözlerini düzeltmesi için müezzini hatasından dolayı uyarmaları gerekirdi. Bunu yapmadıklarına ve müezzin de kâmete bu hatayla devam edip namazlarını kıldıklarına göre, bu namaz sahihtir. Bundan dolayı onlara bir günah yazılmamasını ümit ederim. Çünkü âlimlerin çoğunluğuna göre kâmet sünnettir. İmam Ahmed gibi kâmetin farz olduğunu söyleyen âlime göre ise, bu farz-ı kifâyedir. Aynı semtte bulunan başka bir mescidin müezzininin ezân okuyup kâmet getirmesiyle bu farziyet yerine getirilmiş olur.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi