Salı 19 Zilhicce 1445 - 25 Haziran 2024
Türkçe

Recep ayının 13., 21., 22. ve 27. günlerinin (İslâm'daki) önemi nedir?

Soru

Recep ayının 13., 21., 22. ve 27. günlerinin (İslâm'daki) önemi nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Özellikle bu günlerin (İslâm'da) kesinlikle bir ayrıcalığı yoktur. Receb ayının bütün günlerin gelince, bunlar istisnâsız yüceltilmiştir. Çünkü Receb ayı, Zilkâde, Zilhicce ve Muharrem ayları gibi, haram olan aylardandır.

Hicrî ayın 13. gününe gelince, -bu sadece Receb ayına özel değildir- Eyyâmul-Bîyz olarak bilinen hicrî ayın 13., 14. ve 15. günlerinden birisidir ki bu günlerde oruç tutmak müstehaptır.

Birçok bid'at ehli, belirli günlerin, belirli fazîletlere sahip olduğuna inanmakta ve bu günleri hiçbir şer'î delil olmaksızın birtakım ibâdetlere tahsis etmektedir.

Bu kimselerin yaptıkları amelleri, kendilerine iâde olunur, kabul edilmez. Çünkü bunlar, Allah Teâlâ'nın izin vermediği şeyi, Allah'ın dînine ekleyerek yenilik çıkarmışlardır.

Allah Teâlâ'dan, bize, sünnete ittibâ etmeyi (uymayı) ve bid'attan uzaklaşmayı nasip etmesini dileriz.

Allah Teâlâ, Peygamberimiz Muhammed'e salât ve selâm eylesin.

Kaynak: Şeyh Muhammed Salih El Muneccid