Salı 10 Muharrem 1446 - 16 Temmuz 2024
Türkçe

Ev harcamaları konusunda tartışan eşlere öğütler

Soru

Öğretmen olarak çalışan bir kadınım, bir kaç sene önce evlendim ve Allah’a şükürler olsun bir çocuk sahibi oldum. Kocam kendi mezuniyetine göre iş aradı ancak bulamadı ancak mevcut işyerlerinde bir iş buldu. Daha sonra aramızda ev harcamaları konusunda uyuşmazlık çıktı. Kocam bana:  “şayet evin harcamalarına katkı sağlamazsan çalışmana izin vermeyeceğim” diyor. Kocam aldığım maaşta hakkı var mı? Şayet evin harcamalarına katkı sağlamam gerekirse bunun oranı ne kadar olmalı?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Şüphesiz eşler arasında ev harcamaları ile ilgili tartışmanın son bulması ve eşler arasında uzlaşı gerçekleşmesi elzemdir. Ancak vacip olan bölümünde ise farklı görüşler olup detaylı bir konudur.

Şayet kocanız, masraflar aranızda olması şartıyla çalışmaya izin vermişse Müslümanlar şartlarına bağlı kalırlar. Nitekim Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu: “Haramı helal, helalı haram kılan şartlar hariç Müslümanlar birbirlerinin şartlarına bağlı kalırlar”  başka bir hadiste Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu: “Yerine getirdiğiniz şartların yerine getirmeniz en haklı olanı, ken­disiyle fercleri halâl kılmak istediğiniz mehr şartıdır" buyurmuştur. Böylece ikinizin arasında şartlar bulunuyorsa şartlarınıza bağlı kalınız.

Ancak böyle bir şart koşulmamızsa tüm masrafları erkek eş yerine getirmekle yükümlüdür. Kadın üzerinde ev masrafı vacip değildir. Nafaka erkek eşin üzerindedir. Yüce Allah şöyle buyurdu: “Eli geniş olan (zengin), elinin genişliğine göre nafaka versin. Rızkı dar (fakir) olan da, Allah’ın ona verdiğinden (o ölçüde) harcasın. Allah, bir kimseyi ancak kendine verdiği ile yükümlü kılar. Allah, bir güçlükten sonra bir kolaylık yaratacaktır.” Talak/7

Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem: “Onları yedirmek ve giydirmek sizin üzerinize vaciptir”

Şüphesiz nafaka erkek eşin yükümlülüğündedir. Evin ihtiyaçlarını eşin ve çocukların geçimlerini erkek eş sağlar. Kadının aldığı maaş da kendisine aittir. Çünkü bu maaş onun çalışması ve emeğinin karşılığıdır. Onunla evlenirken ev harcamaları yarı yarıya olacağını şart koşmamıştır. Sizinle evlenirken sizi çalışan öğretmen olarak görüp buna rıza göstermişse var olan duruma uymak zorundadır. Maaşınız da size aittir. Ancak gönlünüzden maaşın bir kısmını verirseniz sakınca yoktur. Yüce Allah şöyle buyurdu: “Kadınlara mehirlerini (bir görev olarak) gönül hoşluğuyla verin. Eğer kendi istekleriyle o mehrin bir kısmını size bağışlarlarsa, onu da afiyetle yiyin.” Nisa/4

Buna rağmen sizin maaşınınız bir kısmını vermenizi tavsiye ederiz böylece aranızda olan tartışma ve sorunlar çözülür. Maaşınızın yarısı, üçte biri, dörte biri gibi bir bölümünü vermek üzere anlaşma yapmanız evinize huzur ve barış getireceğine inanıyoruz.

Şayet bunu yapmanız mümkün değilse bulunduğunuz memlekette şer’i bir mahkemeye gitmeniz gerekir bunun sonucunda bir çözüme varırsınız.

Ancak size tavsiyemiz aranızda bir sulh yapmanız ve tartışmamanızdır. Mahkemelere de gitmenize gerek yoktur. Kadın, kocasına maaşın bir bölümünü vermesiyle problem çözülür. Erkek eş te gücü yettiğince nafakayı öder ve sizin maaşınızı dikkate almaz. Ve Allah’ın ona verdiğine rıza gösterir. Her şeye rağmen siz maaşınızdan bir bölümünden vazgeçerseniz aranızdaki sevgiyi artırır. Nitekim ev, sizin eviniz. Çocuklar, sizin çocuklarınızdır. Sorunun çözülmesi için sizin maaşınızdan bir bölümü ödemeniz aile yararınadır.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: Şeyh Abdulaziz bin Baz Rahimehullah Fetava nur ala darb 3/1615