Cuma 15 Zilhicce 1445 - 21 Haziran 2024
Türkçe

Loğusa (doğum yapmış) kadın ne zaman yıkanmalıdır?

Soru

Allah'a hamd olsun hanımım bir hafta önce doğum yaptı. Doğum yapmış kadının yıkanma vaktinin ne zaman geleceğine dâir bir şeyi sormak istiyorum. Burada kadınlar arasında bir âdet vardır. Bu âdete göre bir kadın, doğum yaptıktan birkaç gün sonra yıkanmalıdır, denilmektedir.

Bu doğru mudur? Bu âdetin dîn ile bir ilgisi (dînde böyle bir şey) var mıdır?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Bir kadın çocuğunu doğurduğu zaman, doğum sebebiyle gelen kana nifas (loğusalık kanı), doğum yapmış kadına ise nufesâ (loğusa) denir.

Buna göre bir kadın, ne zaman doğum yaparsa, nifastan temizleninceye veya nifas günleri bitinceye kadar namaz kılamaz, oruç tutamaz ve kocası onunla cinsel ilişkiye giremez. Nifas günleri kırk gündür. Artık bundan sonra yıkanır ve ibâdetlerini yerine getirmeye başlar.

Tirmizî -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in ashâbı, tâbiîn ve onlardan sonra gelenlerden olan ilim ehli, loğusa kadının, kırk gün ile namaz kılamayacağı konusunda icmâ etmişlerdir. Ancak bu süreden önce nifastan temizlendiğini görürse, yıkanır ve namaz kılmaya başlar. Bir kadın, kırk günden sonra kan görmeye devam ederse, ilim ehlinin çoğunluğu: Kırk günden sonra artık namazı bırakmaz (yani kılmamazlık etmez) demişlerdir. Bu, fakihlerin büyük çoğunluğunun görüşüdür. Süfyân-i Sevrî, Abdullah b. Mübârek, Şâfiî, Ahmed ve İshak b. Rahâveyh bu görüştedirler." (Sünen-i Tirmizî, c: 1, s: 256)

İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi âlimleri bu konuda şöyle demişlerdir:

"Doğum yapmış (loğusa) bir kadın, kırk gün tamamlanmadan önce temizlendiğini görürse, bu takdirde yıkanır, namaz kılmaya ve oruç tutmaya başlar, kocası onunla cinsel ilişkiye girebilir. Kırk günden sonra kendisinden kan gelmeye devam ederse, kendisini nifastan temizlenmiş sayar. Çünkü âlimlerin iki görüşünden en doğru olanına göre nifasın süresi, en fazla kırk gündür. Kırk günden sonra kendisinden gelen kan, istihâze kanı gibi, fâsit kan hükmünde olur. Ancak kırk günden sonra gelmeye devam eden kan, kadının hayız günlerine denk gelmişse, bu takdirde hayızlı sayılır. Namaz kılmayı ve oruç tutmayı bırakır, kocasının onunla cinsel ilişkiye girmesi haram olur." (İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi Fetvâları, c: 5, s: 417)

Böylece doğum yapmış kadın için meşrû yıkanmanın, nifas kanından temizlendikten sonra olduğu ve bu yıkanmanın da farz olduğu açıkça anlaşılmış olmaktadır.

Bazı ülkelerde doğum yapmış kadının, doğum yaptıktan birkaç gün sonra yıkanması âdet olmuş ve bu yıkanma ile kadının zindelik kazanması ve temizlenmesi kastedilmişse, bunda bir sakınca yoktur. Fakat bu yıkanma, namaz ve cimâ gibi dînî hükümleri mübâh kılmaz. Bu sebeple loğusa kadın, nifas kanından temizlenip yıkanıncaya kadar namaz kılamaz ve kocası onunla cinsel ilişkiye giremez.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi