Çarşamba 13 Zilhicce 1445 - 19 Haziran 2024
Türkçe

Kadınların Zikir Meclislerine Kadınların Başları Açık Olduğu Zaman Melekler Gelir Mi?

Soru

Kadınların saçları açık yani başörtülerini giymemiş oldukları takdirde meleklerin kadınların zikir meclislerine gelmeyeceği doğru mudur?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

“Bu görüşün dayanağına rastlamadım. Onların yanında onlara yabancı (haram olan) biri olmadığı takdirde şayet başları açık olsa dahi kadınlar Kur’an okuyabilirler ve Allah azze ve celle’yi zikredebilirler… Bu durum meleklerin girmesine/gelmesine mani olmaz. Başarı Allah’tandır.” (Mecmûu Fetâvâ İbn Baz, 24/85)

Allah en iyisini bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi