Pazartesi 18 Zilhicce 1445 - 24 Haziran 2024
Türkçe

Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in İtikaftaki Sünneti

Soru

Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in İtikâftaki sünnetini öğrenmek istiyorum

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem bir kere Ramazan ayının ilk on gününde itikaf etti, sonra ayın orta on gününde itikafa girdi. Daha sonra kadir gecesinin son on gün içerisinde olduğunu öğrenince vefat edinceye kadar Ramazan ayın son on gününü itikafla geçirmeye devam etmiştir.  Bir keresinde itikâfa girmemişti fakat Şevval ayının ilk on gününde itikafa girerek kaza etmiştir. (Buhari, Muslim)

Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem, vefat ettiği senede 20 gün itikaf etmiştir. (Buhari 2040)  bunun sebebiyle ilgili birkaç görüş öne sürüldü. Birincisi: Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem vefat edeceğini bildi, hayır işlerini daha fazla işlemek istedi ve ümmetine ömürlerini hayırlı işlerle sonlandırmaları için örnek olmak istemiştir. İkincisi: Cebrail her sene Kur’an-ı Kerimi peygamberle bir defa tekrarlardı ancak bu sene iki defa tekrarladı bu da böyle bir süre gerektirdi.

Son olarak: bir önceki sene yolculukta olduğu için itikâfın kazasını yapmıştır. Zira İbn Hiban ve başkası Ebu Ka’b’tan rivayet ettiklerine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem her Ramazan ayının son on gününde itikaf ederdi. Bir senesinde yolculuğa çıktı ve itikafa giremedi bir sonraki senede 20 gün itikaf etti. (Nesai, Ebu Davud)

Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem itikâfa girdiğinde mescitte kendire bir çadır şeklinde bir yer edinir ve içinde inzivaya çekilirdi. Bir keresinde küçük bir çadır içinde itikâfa girdi ve kapısında bir hasır bıraktı. (Muslim 1167)

İbn Kayyım Rahimehullah şöyle dedi: zamanımızda bazı kişiler itikafı muhabbet yeri ve ziyaretleşme yeri yapmaktadırlar bu cahillik olup itikaf ruhuna aykırıdır. (Zadulmead 2/90)

Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem ihtiyaç haricinde mescitten çıkmazdı. Aişe Radiyallahu anha şöyle dedi : “İtikafa girdiğinde evine sadece zaruri ihtiyaç için girerdi” (Buhari 2029, Muslim 297)

Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem kişisel temizliğine önem verirdi. Zira başını Aişe Radiyallahanın odasına uzatırdı Aişe başını yıkar ve tarardı.

Bu hadis gereğince itikafta temizlenmek, koku sürünmek, yıkanmak, tıraş olmak, süslenmek ve saçı taramak caizdir. Alimlerin cumhuruna göre itikafta sadece mescitte mekruh olan şeyleri yapmak mekruhtur.

Aişe Radiyallahu anha şöyle dedi: “ İtikafa giren kişiye sünnet olan: Hasta ziyaretine gitmemesi, cenazeye tabi olmaması, eşiyle hiçbir şekilde cinsel ilişki kurmaması, zaruri bir ihtiyaç olmadığı takdirde mescitten çıkmamasıdır” (Ebu Davud 2473)

Bazı eşleri onu mescitte ziyaret ettiklerinde gece vakti olduğunda onları eve bırakır ve dönerdi. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in eşi Safiye bir keresinde Ramazanın son on gününde kendisini itikafta ziyaret eder, yanında bir müddet kalıp konuştuktan sonra kalktı. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem onunla kalkıp evine ulaştırdı. (Buhari 2035, Muslim 2175)

Sonuç olarak Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in itikafı içinde zorluk içermeyen kolay bir şekilde geçirirdi. Tüm vaktini Allah’ın zikriyle geçirir ve Kadir gecesini idrak etmeye çalışırdı.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi