Cuma 10 Şevval 1445 - 19 Nisan 2024
Türkçe

Cuma Namazına Son Oturuşa Yetişen Kişi Ne Yapar

Soru

Cuma namazında sadece teşehhüde yetişen kimse ne yapması gerekir?

Müslüman, Cuma namazından engellenir veya iradesi dışında herhangi bir mazeretten dolayı gecikirse günahı var mı? Belirlenen sevaptan ve makbul dualardan mahrum olur mu?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Cuma namazı geçerli olabilmesi için imamla en az bir rekat kılınması gerekir. Rekat ise en azından imama rükuda yetişmekle geçerli sayılır. Şayet imam rükudan kalkmadan önce yetişirse namazı idrak etmiş sayılır. Bu durumda imam selam verdikten sonra kaçırdığı rekatı tamamlar.

Fakat imama ikinci rekatta rükudan kalktıktan sonra idrak ederse, Cuma namazını kaçırmış olur. Bu durumda öğlen namazı olarak tamamlar, yani imam selam verdikten sonra dört rekat kılar. Çünkü artık bu öğlen namazı olarak sayılır. Alimlerin cumhuru Malik, Şafii ve Ahmed bu görüştedirler. (el Mecmu, Nevevi 4/558) bu konu için aşağıdaki delillere dayandılar:

1-Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “Her kim namazdan bir rekata yetişirse namaza yetişmiş sayılır” (Buhari 580, Muslim 607)

2-Abdullah bin Ömer Radiyallahu anhu’dan rivayetle Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “Her kim Cuma veya başka namazdan bir rekata yetişirse eksik kalanı ilave etsin, böylece namazı tamamlanır” (Nesai, Elbani İrva 622)

Şayet bir kimse istem dışı ve bir mazeret gereği namaza yetişmezse, uyku, unutkanlık vb. durumlarda o kişiye bir günah yoktur. Yüce Allah şöyle dedi: “Yanıldığınız hususta size günah yoktur, fakat bilinçli ve kasıtlı olarak yaptıklarınızdan sorumlusunuz.” (Ahzab 5)

Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “Allah ümmetimden hata, unutkanlık ve zorlandıkları durumların günahını kaldırmıştır” (İbn Mace , Elbani İrva 82)

Bu durumda bir kimse namaz kılmaya azimli ise ve mazeret olmazsa mutlaka namaza gidecekse yüce Allah onun niyetine göre sevabını verir. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “Ameller niyetlere göre değerlendirilir, her kişiye niyet ettiğinin karşılığı vardır” (Buhari 1, Muslim 1907)

Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem tebuk savaşından döndüğünde şöyle dedi:

“Medine’de öyle adamlar var ki siz yürüdüğünüz her mesafede ve geçtiğiniz her vadide size sevapta ortak oldular. Çünkü onların size katılmalarına hastalık engel oldu.”(Muslim 1911)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: Şeyh Muhammed Salih El Muneccid