Cuma 8 Zilhicce 1445 - 14 Haziran 2024
Türkçe

Dilin altına konulduktan sonra emilen haplar orucu bozar mı?

Soru

Bazı kalp hastalarının kullandıkları bir tür hap bulunmaktadır. Bu tür hap dilin altına konulmakta, fakat yutulmamaktadır. Aksine vücût onu emmektedir.
Buna göre bu hap orucu bozar mı?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

-Doktorların dedikleri gibi- dil altı bölgesi, vücûtta ilacı en hızlı şekilde emen bir bölgedir. Bunun için bazı kalp krizlerinin en hızlı tedâvisi,dilin altına bir tane hap konulması ve dilin onu doğrudan ve hemen emmeye başlamasıyla olur ki kan, bu hapı kalbe taşır ve böylece ani kalp krizlerini önlemiş olur.

Bu hapı kullanan kimsenin, ağızda eridikten sonra ve hapı emmeden önce ondan hiç bir şeyi yutmamaya dikkat etmesi gerekir.

İslâm Fıkıh Konseyi'in aldığı bir karar şöyledir:

"Aşağıda zikredilenler orucu bozan şeylerden değildir:

... Boğaza kaçabilen şeyin yutulmasından sakınıldığı takdirde anjin ve diğer hastalıkların tedâvisinde kullanılan ve tedâvi amaçlı dilin altına konulan haplar..."

Bkz: "İslâm Fıkıh Konseyi Dergisi", 10/02/1996, 454. (Dr. Ahmed Halil, "Günümüzde Orucu Bozan Şeyler", s: 38-39)

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi