Çarşamba 11 Muharrem 1446 - 17 Temmuz 2024
Türkçe

Yere Yapışık Büyük Halıları, Bulaşan Köpek İdrarı Vb. Necasetlerden Temizlemek

Soru

Mescit veya araba gibi yerlerin yer döşemelerine bulaşan köpek idrarı veya salyası nasıl temizlenir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi:

Araba veya yere yapışık olduğu veya çok büyük olduğu için sıkılması mümkün olmayan halılara bir necaset bulaşırsa, bunun temizliği için üzerinde görünen fiziki necasetin varlığı giderilir üzerinde olan sidik kurutulur daha sonra üzerine su dökülür. Bu uygulama, necasetin yok olduğu kanaatine varılıncaya dek defalarca tekrarlanır. 

Şayet necaset köpeğe ait ise halı yukarıda belirtildiği gibi yedi defa yıkanır, birinci yıkamada sabun veya başka bir temizleyici madde kullanılır ve toprak olması şart değildir.

Şeyh İbn Useymin Rahimehullah’a şöyle soruldu:

Büyük halılar necasetten nasıl arındırılır? Necaset giderildikten sonra yıkama esnasında sıkılması muteber midir?

Cevap:

Büyük halıların temizlenmesi şöyle olur: İlk önce necasetin fiziki varlığı giderilir, necaset kurumuş ise sökülüp atılır, şayet idrar gibi bir sıvı ise süngerle sıvı kurutulur, daha sonra üzerine su dökülür, bu işlem necasetin giderildiğini görünceye kadar tekrarlanır. Sıkma işi ise vacip değildir. Ancak necasetin giderilmesi bunu gerektiriyorsa sıkılır, öyle ki necaset halının içine nüfuz etmiş ve ancak sıkma işlemiyle çıkacaksa o takdirde sıkılması vacip olur. (Fetava Nurun ela Derb)

Başka bir soruda şöyle soruldu: Bir sohbetinizde idrar necaseti güneş ışınlarıyla temizlendiğini açıkladınız. Bu temizlenme kurumasıyla oluşur yoksa güneş ışınlarıyla mı? Evlerde yere yapışık olan veya olmayan halıların hükmü nedir?

Cevap:

Yer, sadece güneş ışınları veya rüzgarla temizlenmez. Bilakis necasetten herhangi bir iz kalmaması gerekir.

Bunun üzerine şöyle deriz: Şayet bir yerde idrar necaseti oluşur ve idrar izi var olmaya devam ederse söz konusu bölge temiz sayılmaz. Ancak bir müddet sonra izi yok olursa temiz hükmü verilir. Çünkü necasetin fiziksel şeklinden mutlaka kurtulmak gerekir. Necasetin varlığı her hangi bir gidericiyle yok olursa temiz olduğu kabul edilir.

Yere yapışık olsun veya olmasın necaset bulaştığında mutlaka yıkanması gerekir; Üzerine su dökülür, sonra süngerle suyu çekilir, bu işlem necaset yok oluncaya dek defalarca tekrarlanır. (Fetava Nur ala Derb)

Başka bir soruda şöyle sorulur:

Bazı kontrol noktalarında eğitilmiş köpekler kullanılır, bunlar arabanın içine girer, bazı yerleri koklar ve yalar, köpeklerin bu eylemlerine maruz kalan koltuklar, necis olur mu?

Cevap:

Koklamanın bir zararı yoktur, ancak yalama ile salya çıkar. Şayet elbise vb. bir şey köpeğin salyasına maruz kalırsa yedi defa yıkanır. Bir defası toprakla olmasına gerek yoktur. Zira söz konusu eşya bozulabilir. Ancak toprak yerine sabun vb. temizleyici maddeler kullanılır. (Lika bab el Meftuh 7/49)

Bu durumda köpeğin dışkısı, sidiği ve salyası arasında fıkıh alimleri cumhuruna göre fark yoktur. Hatta dışkı ve sidiğinin necaseti daha büyüktür. (el Şerhul mumti 1/417) Daha fazla bilgi için (41090) nolu sorunun cevabına bakınız.

İkincisi:

Şeriatın izin verdiği durumlar hariç köpekleri beslemek caiz değildir.

Ebu Hureyre Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “Nöbet ve çoban köpeği dışında köpek besleyenin sevabından her gün iki kırat (miktarı kadar sevap) eksilir.” (Buhari 2145)

Ebu Hureyre Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi:

Av, nöbet veya çoban köpeği dışında her kim köpek edinirse her gün o kimsenin ecir ve sevabından iki kırat eksilir." (Muslim 2974)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi