Pazar 18 Zilkade 1445 - 26 Mayıs 2024
Türkçe

Borcunu ödemeden hac farîzasını edâ etmenin hükmü

Soru

Kocamın ticârette zarar etmesi sebebiyle bankalara ve akrabalara büyük miktarda borçları var ve bu borçları ödemek yıllar alacaktır. Bu durumda bizim hac veya umreye gitmemiz câiz midir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Haccın şartlarından birisi de, hacca gitmeye güç yetirmektir.Bunlardan birisi de, mali yönden güç yetirmektir.Her kim, ödemek zorunda olduğu borcu varsa ve borçlu olduğu kimseler, alacaklarını ödemeden onun hac yapmasına engel oluyorlarsa (ona izin vermiyorlarsa), bu takdirde o kimse hac yapamaz. Çünkü bu kimse, hac yapmaya gücü yetmeyen kimse hükmündedir. Eğer bu kimse, alacaklıların, kendisinden alacaklarını ödemesini istemezler ve onun hacca gitmesine izin vereceklerini bilirse, bu takdirde hacca gitmesi câizdir ve bu kimsenin haccı sahihtir/geçerlidir. Aynı şekilde bu borç, belirli bir süre sonra ödemekle sınırlı değilse ve ne zaman imkân bulduğunda ödeyecekse, bu kimsenin hacca gitmesi câizdir.Belki hac, bu kimsenin, borcunu ödemesi için hayırlı bir sebep olabilir.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: Bkz: (İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Fetvâları; c: 11, s: 46. İslâmî Fetvâlar; c: 2. s: 190)