Pazar 15 Muharrem 1446 - 21 Temmuz 2024
Türkçe

ABDEST ALIRKEN MAZMAZANIN YAPILIŞI

Soru

Bir insan, abdest alırken ağzına su alıp mazmaza yaparken parmağını ağzına girdirmezse, abdesti bozulur mu? Çünkü Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- parmağıyla mazmaza yapardı. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'den haber verilen bu hadis, doğru mudur?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Mazmaza yaparken parmağını ağzına girdirmeden abdest alırsa, abdesti geçerlidir. Soruda geçen hadise gelince, o hadisi İmam Ahmed rivâyet etmiştir. Fakat hadisin senedi, zayıftır.

Kaynak: Dâimî Fetvâ Komisyonu, cilt:5, sayfa: 208