Pazartesi 9 Muharrem 1446 - 15 Temmuz 2024
Türkçe

Duhan Suresinde Belirtilen Özel Geceden Maksat Nedir?

Soru

Şaban ayının 15. Gecenin önemi nedir? Bu gece, herkesin gelecek seneye dair akibeti belirlenen gece midir? Duhan suresinde adı geçen özel geceden maksat nedir? Söz konusu gece Şaban ayında olan gece midir? Yoksa kadir gecesi midir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Şaban ayının 15. Gecesi diğer geceler gibi bir normal bir gecedir. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’den bu gece ile ilgili insanların akibeti veya kaderleri belirlendiğine dair bir bilgi bulunmamaktadır.

Daha detaylı bilgi için 8907 nolu sorunun cevabına bakınız.

Biz onu mübarek bir gecede indirdik; biz daima uyarmaktayız. Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir. (Duhan/3-4)

İbn Cerir el Taberi Rahimehullah şöyle dedi: Tefsir alimleri bu gecenin maksadıyla ilgili ihtilafa düşmüşler. Bazı alimler: Kadir gecesi olduğunu söylediler. Katede Rahimehullah: Kadir gecesi olduğunu söyledi. Diğerleri: Şaban ayının 15. Gecesi olduğunu söylediler. Ancak bu konuda tercihli görüş, Kadir gecesi olduğunu söyleyenlerindir. İbn Hacer Buhari şerhinde şöyle dedi: Bunun anlamı: O gecede o sene içerisinde olacak hükümler belirlenir. İmam Nevevi Rahimehullah şöyle dedi: Kadir gecesi olarak isimlendirilmesinin sebebi Meleklerin bu gecede kaderleri yazdıklarından dolayıdır. Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. ﴾1 Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! 2 Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. 3Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. 4 O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. 5﴿ Kadir suresi.

Bu gecenin fazileti hakkında bir çok hadis rivayet edilmiştir. Bunlardan birisi: Ebu Hureyre Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “Her kim Kadir gecesini inanarak ve sevabını Allah’tan umarak ihya ederse geçmiş günahları affedilir. Her kim Ramazan orucunu inanarak ve sevabını Allah’tan umarak tutarsa geçmiş günahları affedilir.” Buhari/1768

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: Şeyh Muhammed Salih El Muneccid