Cumartesi 16 Zilhicce 1445 - 22 Haziran 2024
Türkçe

Kadınların Spor Yapmasının Kriterleri, Koşulları Ve Riskleri

Soru

Bildiğiniz gibi okulda her ders gibi “Spor” dersimiz de var ve bu derste basketbol, ​​voleybol, hızlı koşu ve uzun atlama gibi sporlar yapılmaktadır. Müslüman bir kız bu sporları yapabilir mi?  

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi:

Şüphesiz sporun fiziksel ve ruhsal açıdan birçok faydası vardır. Ancak çağımızda sporun özel bir niteliği olduğundan bu sporlara yönelik şer’î kriterleri belirlemek gerekir. Buna binaen bunlara uyanın sporu caiz, ihlal edenin de sporu haram olur. Söz konusu kriterlerden bazıları şöyledir:

1. Spor yapan kadın; antrenör, öğretmen, öğrenci, yönetici ve seyirci erkeklerin gözünden uzak olmalıdır. Bu şartın sağlanması adına kadın sporlarının görüntüsünü çekmek caiz değildir, böylece erkeklerin eline düşmez. Aksi takdirde caizlik şartı ihlal edilmiş olur.

Dolayısıyla bir kadının kulüplerde, salonlarda, okullarda değil de evde spor yapması daha iyi, daha emniyetli ve tedbir açısından daha doğrudur. Çünkü bu tür yerlerde fotoğraflarının çekilmesinden emin olamaz. Zira kötü niyetli ve şeytan ruhlu insanlar bunu yapmaktadır. Şüphesiz karma ortamlarda spor yapmak kadınlara hiçbir şekilde caiz değildir.

2. Örtünmeyi sağlayan kıyafetlerle spor yapmalıdır. Kişinin ve onunla oynayan oyuncuların kısa, şeffaf veya dar giyinmesi caiz değildir. Bu onun erkeklerin ve kadınların önünde giyinmesinin genel şartıdır. Ancak burada buna dikkat edilmesi daha önemlidir. Çünkü güreş, futbol, ​​voleybol, basketbol, ​​jimnastik ve diğer spor dallarından bilindiği gibi hem kadın hem de erkek için birçok spor dalında bu koşulun sağlanamaması söz konusudur; oysa bu şarta hem kadınlar hem de erkekler, uymakla yükümlüdür.

3. Sporda kumar ve bahis bulunmamalıdır.

4. Bu spor; kin, nefret ve husumete neden olmamalıdır. Görüldüğü gibi, halklar coğrafi bölünmeyle birlikte birtakım spor guruplarına bölünmüş ve aralarında şiddetli bir rekabet meydana gelmiştir.

5. Sınırlı zamanlarda spor yapmalıdır. Sporun kadını dini ve dünyevi görevlerinden uzaklaştırması caiz değildir.

5. Egzersiz yaparken veya oyun oynarken müzik çalınmaması gerekir.

6. Saçlarda ve kıyafetlerde kafirleri taklit etmemek, onların isimlerini kullanmamak gerekir. Dolayısıyla genel olarak kâfirleri taklit etmemiz haramdır. Çünkü onlara benzemek, onları yüceltmek anlamına gelir.

7. Oyun, yüze veya kafaya vurmayı içeren bir dövüş oyunu olmamalı ve oyuncuların bazı oyunları oynamadan önce yaptığı eğilme gibi küfür niteliğindeki ritüelleri içermemelidir.

Bu şartlar yerine getirilirse kadının spor yapması caizdir ancak kız kardeşlere kendilerini ve zamanlarını bu tür faaliyetlerle boşa harcamamak için korumalarını tavsiye ediyoruz. Kadının korunması Allah'ın emirlerini yerine getirmekle olur. Şüphesiz emirlerini yerine getirmekte en önemli husus evinde kalması ve ihtiyaç olmadığı takdirde evden çıkmamasıdır. Yüce Allah şöyle dedi: “Evlerinizde oturun.” Ahzâb/33.

Bu koşulların ayrıntılarını daha detaylı bir şekilde (95280), (78223), (22963) ve (20198) nolu soruların cevaplarında bulabilirsiniz.

Müslüman kadınlar, bu koşullara ve kriterlere uyduklarında kadınlara özel ve erkeklerin görüşünden uzak bir ortamda spor aktivitelerini kontrol altına alabilir.

Okullarda, enstitülerde ve üniversitelerde söz konusu kriter ve şartların sağlanmasına gelince; bu mümkün değildir. Maalesef “beden eğitimi” dersinin okullara sokulması, karma şekilde ve özellikle erkek eğitmenlerle uygulanması ahlaksızlığın ve hayasızlığın kapısını açmıştır.

Şeyh Abdulkerîm el-Hudayr’a -Allah onu korusun- şöyle soruldu:

İslam hukuku hükümlerine aykırı olmayacak şekilde kız okullarına “beden eğitimi” dersinin getirilmesi, kızların eğitimine böyle bir konunun getirilmesinin hükmü nedir?

Cevap:

Kız okullarına “beden eğitimi” dersinin sokulması şeytanın adımlarını takip etmektir. Yüce Allah bundan şu şekilde sakındırmıştır: “Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helâl ve temiz olanlarından yiyin! Şeytanın izinden yürümeyin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır.” Bakara/168

“Ey iman edenler! Hepiniz topluca barış ve güvenliğe (İslâm’a) girin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o, size apaçık bir düşmandır.” Bakara/208

“Yine O, hayvanlardan da irili ufaklı var edendir.[198] Allah’ın size rızık olarak verdiğinden yiyin de şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o, sizin için apaçık bir düşmandır” Enam/142

“Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa, bilsin ki o hayasızlığı ve kötülüğü emreder.” Nur/21

Yüce Allah çok açık bir şekilde şeytanın bize düşman olduğunu ve onu mutlaka düşman edinmemizi belirtmiştir. Zira şeytanın Ademoğlunu saptırmak için çok hırslı olduğu ve bunu yapacağına yemin ettiği bilinmektedir. Bir ayette şöyle geçer: “İblis: Senin mutlak kudretine ant olsun ki, onlardan ihlâsa erdirilmiş kulların bir yana, hepsini mutlaka azdıracağım, dedi.” Sad/82

Hepimiz görüyoruz ki şeytan bu iddia edilen spor vesilesiyle insanlar arasında kin, nefret ve düşmanlığı oluşturmuş ve Allah’ın zikrinden alıkoymuştur. Şeytanın uyguladığı adımlar şu şekilde gerçekleşir. Birinci adım olarak tesettürlü elbiseyle ve kadınların denetiminde spor yapmaya başladılar. Daha sonra yavaş yavaş tüm bu kriterlerden taviz verip şu ana hiçbir akıllı Müslümanın kabul edemeyeceği duruma geldiler. Cihada hazırlık erkeklerin görevi ise kadınların görevi de evde durmaları ve çocukları güzel ahlak üzerine yetiştirmektir.

Şüpheye düşmediğim diğer bir husus ise kızların okullarda spor yapmalarının haram olduğudur. Zira bu uygulama idrak edilmeyen birçok ahlaksızlığa neden olmaktadır. Ve bunu istemek caiz değildir. (Şeyh Abdulkerîm el-Hudayr 1-21,22 Şamile)

 Soru soran değerli kardeşim, web sitemizde aşağıdaki yanıtları inceleyebilirsiniz:

‎112188- Kız Öğrencinin Karma Üniversiteden Ayrılması Yönünde Tavsiyeler

47554- Kız Öğrencinin Üniversitede Erkek Öğretmeniyle Konuşması

‎8827- Çoğunlukla Erkeklerin Olduğu Bir Okulda Nasıl Davranılmalı?

82392 - Mahremsiz İlim Öğrenmek İçin Seyahat Eden Kadın

1200 - Karma Eğitimin Haram Olduğuna Dair Deliller

79549- Erkeğin Kızlara Perdesiz Bir Şekilde Öğretmenlik Yapmasının Hükmü

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi