Pazar 16 Rebiül-Evvel 1445 - 1 Ekim 2023
Türkçe

Kur’an-ı Kerim’i Ezberleyebilmek İçin Pratik Bir Yöntem

Soru

Kur’an-ı Kerim’i ezberleyebilmek için kolay bir yöntem söyler misiniz?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Kur’an-ı Kerim’i ezberlemede temel kural, ezberlemede/muhafaza etmede devamlılık ve sürekliliktir.  Genelde ezberleme konusunda iki yöntem uygulanır:

Birincisi: Kur’an’ı ayetlerin uzunluk ve kısalığına göre birer ayet, ya da ikişer ayet, ya da üçer ayet ezberlemesidir.

İkincisi: Kur’an’ı sayfa sayfa ezberlemesidir.

İnsanlar ezberleme yöntemi hususunda farklı kabiliyetlere sahiptirler. Kimisi sayfa sayfa ezberleyip ta ki iyice ezberleyinceye kadar sayfayı tekrar ederek ezberlemeyi tercih eder. İnsanlardan kimisi de bir ayet ezberleyip sonra onu iyice ezberleyinceye kadar tekrar etmeyi daha sonra da diğer ayeti ezberler. Bitinceye kadar bu şekilde yapmayı tercih eder.

Sonuçta ister birinci yöntem olsun, ister ikinci yöntem olsun bir yeri sapasağlam ezberlemeden bir diğerine geçmemek gerekir. Her gün ezberlediği yeri özellikle sabah vaktinde tekrar etmesi gerekir. Sonra ezberlediği yeri mükemmel hale getirdiğini anlayınca yeni ders almalıdır.

Allah en iyisini bilir.

Kaynak: Şeyh Muhammed bin Salih el Useymin'in Fetvaları, sayfa 157, 158