Salı 10 Muharrem 1446 - 16 Temmuz 2024
Türkçe

Bazı münasebetlerde ve bayramlarda yapılan kutlamalarda câiz olan şeylerle câiz olmayan şeyler

Soru

izler, bu zamanda diğer bütün gurbetçilerle beraber bir dünya köyünde yaşıyoruz. Kişilerin doğum günlerini kutlamak câiz midir? Yine, Cadılar Bayramı, Noel Yortusu, Sevgililer Günü, Hıristiyan Festivali, Deseera ve Divali (Diipavali) Hindu bayramları gibi herhangi bir dîne mensup kutlamalar ve münasebetler olmayan İslâmî yolla yapılan düğün törenleri düzenlemek câiz midir?
www.islamonline.net ve www.daruliftaa.com web sitelerinde yayınlanan fetvâlarda belirtildiği üzere küçük bir kutlama töreni düzenlenebileceğini öğrendim.15 yıldır yapmakta olduğumuz ve çevremizdeki insanların yapmakta oldukları şeylerin İslâmî olmadığını ve dînimizce kabul görmediğini çocuklarıma anlatmam gerçekten bana zor geliyor.
Lütfen zihninizde geçen bu konudaki her şeye cevap vermenizi istirham ediyorum.

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Erkeklerle kadınların karışık bir ortamda bulunmaları ve çalgılı aletlerin olması gibi münkerlerin olmaması kaydıyla, Allah Teâlâ'nın şeriatında düğün törenleri veya başka dînî münasebetler düzenlemekte bir sakınca yoktur.Bu kutlama ve törenler, kulu,Allah Teâlâ'ya yaklaştıran ibâdetlerden değildir.Aksine sevinç ve mutluluk gösterisi için yapılan bir toplantıdır. Âdetlerde aslolan; mübah oluşudur.İbâdetlerde aslolan ise,men oluşudur.Yani meşrû olduğuna delâlet eden bir delil bulunmadıkça, o ibâdetin yasak oluşudur.

Dînde yasak olan kutlamalardan birisi de, içerisinde münker şeyler ve günah olmamakla birlikte küfür ehline benzemek olan kutlamalardır.

Örneğin doğum günü ve anneler gününün kutlanması gibi.

Bu doğum günü kutlaması, dînî bayramlar sûretinde kutlanmaya başlanırsa, haramlılığı daha şiddetli olur ki, bu kutlamaların durumu ortadadır.

Nitekim bu kutlamalara doğum günü ve anneler günü kutlaması adı verilmektedir. Bu kutlamalar, kendilerine benzemekten nehyolunduğumuz kâfirlere benzeyen münasebetlerdir. Bu kutlamaları yapan kimse, eğer bunu Allah Teâlâ'ya yaklaştıran bir amel olarak niyet ederse, haramlılığı daha şiddetli olur. Çünkü bu kimse, ma'siyet ve bid'atı bir arada işlemiş sayılır.

İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komisyonu âlimlerine:

"Çocukların doğum günlerini kutlamanın hükmü nedir? Bizim burada şöyle denilmektedir: O günde en güzeli, kutlamak yerine oruç tutmaktır. Doğru olan nedir?" diye sorulmuş, bunun üzerine komisyon şöyle cevap vermiştir:

"Doğum gününü kutlamak veya doğum günü münasebetiyle oruç tutmanın hepsi, dînde aslı olmayan birer bid'attır. Kula düşen görev; kendisine farz kıldığı şeylerle nâfile ibâdetleri vesile kılarak Allah Teâlâ'ya yakınlaşmaya çalışması, günler ve yıllar geçmesine rağmen bedeninde sağlıklı, nefsinde, malında ve evladında güven içerisinde olmasına karşılık olarak O'na daima şükredip hamd etmesidir."[1]

Doğum gününü kutlamanın hükmü hakkında değerli âlim Abdulaziz b. Baz ve Muhammed b. Salih el-Useymîn'in -Allah ikisine de rahmet etsin- fetvâlarına (59905) nolu sorunun cevabında ulaşabilirsiniz.

Web sitemizde Anneler günü olarak adlandırılan detaylı bir makale bulunmaktadır. Bu makalede, Anneler günü tarihinin kısa özgeçmişi ve ilim ehlinin bu konudaki fetvâsı bulunmaktadır.

Bid'at olan bayramlar hakkında genel bir bakış için (10070) nolu sorunun cevabına bakabilirsiniz.

Allah Teâlâ en iyi bilendir


[1] Başkan: Abdulaziz b. Baz, Üye: Salih el-Fevzan, Üye: Bekr Ebu Zeyd, İlmî Araştırmalar ve Daimi Fetvâ Komisyonu Fetvâları, c: 2, s: 260-261

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi