Salı 10 Muharrem 1446 - 16 Temmuz 2024
Türkçe

YOLCULUĞA ÇIKARKEN KİMLİK KONTROLÜ İÇİN YÜZÜ AÇMAK/GÖSTERMEK

115085

Yayınlama tarihi : 03-02-2010

Gösterimler : 6813

Soru

Ben, bu meselenin ihtilaflı olmasına rağmen yüzün ve ellerinin örtülmesi gerektiği konusunda Allah Teâlâ'ya hamdolsun şimdi iknâ olmuş durumdayım. Fakat şimdi ben, bir problemle karşı karşıyayım. O da ben, kız ve erkeklerin karışık olmadığı bir fakültenin son dönemlerini okumaktayım. Ancak ben, inşaallah İngiltere Kültür Merkezi'ne gittiğim zaman kim olduğumu öğrenmeleri için yüzümü açmam gerekecek.Daha önce yüzün açılmasının günah olduğunu bilmiyordum.Fakat şimdi ben, kayıt yaptırdığım için ne yapmalıyım? Hatta Suudi Arabistan'a veya herhangi bir ülkeye gittiğim zaman bile kim olduğumu öğrenmek için benden yüzümü açmamı istiyorlar.

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Âlimlerin iki görüşünden en tercihli olanına göre, müslüman kadının, yabancı erkeklerin önünde yüzünü örtmesi gerekir. Nitekim (11774) nolu sorunun cevabında bu meselenin delillerini açıklamıştık.

Bazı hallerde zaruret veya ihtiyaç veyahut da maslahat gereği kadının yüzünü açması/göstermesi câizdir.Örneğin kimlik kontrolü sırasında veya tedâvi olurken vhut da mahkemede kadının (hâkimin) huzurunda şâhitlik yaparken yüzü açmak/göstermek câizdir. Bu konuda detaylı bilgi için (2198) nolu sorunun cevabına bakabilirsiniz.

Fakat bilmeniz gerekir ki, zarurî durum, zaruret olan kadarı ile takdir edilir. Bu ise sadece zarureti giderecek kadarı ile yetinmektir. Eğer kimlik kontrolü sırasında yüzünüzü açmak/göstermek zorunda kalırsanız,sadece yüzünüzü gösterebilirsiniz.Bu sırada süslenmemiş ve güzelleşmemiş olmanız (makyaj vs. yapmamış olmanız) gerekir. Eğer kimlik kontrolünü bir bayanın yapması mümkün ise,bu takdirde yabancı bir erkeğin önünde yüzünüzü açmanız câiz değildir.Ayrıca yüzünüzü açmadan önce İngiltere Kültür Merkezi'nden veya havaalanındaki yetkililerden bunu istemeniz gerekir.

Eğer kimlik kontrolünü bir bayanın yapma imkânı yoksa, bu takdirde erkeğin önünde yüzünüzü açmanız câizdir. İnşaallah bunun size bir günahı yoktur.

Allah Teâlâ'dan sizi ve bizi muvaffak kılmasını ve doğru yola iletmesini dileriz.

Yine de en iyisini Allah Teâlâ bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi