Çarşamba 13 Zilhicce 1445 - 19 Haziran 2024
Türkçe

Yasaklı olan bir şeyi yapmanın fidyesini Harem’de mi yoksa yasağın çiğnendiği yerde mi verilmelidir?

Soru

Ben 104178 sayılı sorunun sahibi olup, sorum şudur: İhramın yasaklarından birini çiğnediğimde kefareti olan altı fakiri Mekke de mi yoksa ikamet ettiğim memlekette mi doyurmam gerekir? Şöyle ki o yasakları hem Mekke de hem de memleketimde işledim?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Kişi ihramın yasaklarından ötürü vacip olan fidyeyi, ister Harem’de ister yasağın işlendiği yerde verme tercihine sahiptir. Ancak (Harem’de) avcılık cezası hariçtir. Zira avcılık cezasının kefareti sadece Harem’de verilmelidir.

“ Rawdul murebbe’ ” isimli kitapta: ‘fidyetül Eza’yani saç tıraşı, dikili elbise,koku, (Erkeklerde) başını kapatmak ve haremde yasaklı olan herhangi bir şeyi işlemek demektir.

İhsar fidyesi: Hacc etmesine herhangi bir engel den dolayı verilmesi gereken kandır. İhsar fidyesini gerektiren sebepler ya Hill’de ya da Harem’de de olabilir.

Zira Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem ihsar’ın meydana geldiği yer olan Hûdeybiye’de develerini kesmiştir. Hudeybiye ise Hill bölgesi içindedir. Harem’de de kesilebilir.

Oruç ve saç kesiminin yararı başkasına geçmediği için her yerde yapılabilir.

Onları bir yerde has kılınmasında herhangi bir fayda yoktur.

Şeyh İbn Ûseymin Rahimehullah Şerh’ul Kafi’de şöyle demektedir: Mezhebimize göre, avcılık hariçsaç tıraşı, dikili elbise ve benzeri yasaklı bir şeyi yapmanın fidyesini ister Harem’de ister suçun işlendiği yerde vermesinde kişi serbesttir. Zira kurbanda asıl olan Kâ’be ye ulaşılmasıdır. Tercih edilen mezhep ve sahih olan da budur.

Şöyle ki: Müslüman, avcılık haricinde saç tıraşı, dikili elbise ve benzeri yasaklı bir şeyi işlemenin fidyesini ister Harem’de ister suçun işlendiği yerde vermesinde (vermede) serbesttir. Suçun sebebi zaten suç mahallinde olduğu için suçu işlediği yerde veya kurbanda asıl(olan) Ka’be de kesilmesi olduğu için Mekke’de kesebilir. Allah, en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi